e-Med ערוץ החדשות הרפואיות של ישראל

אינדיקציה:

Abuse

התעללות פיסית או נפשית היא תופעה נפוצה לצערנו ויכולה להתרחש הן בתוך המשפחה והן מחוצה לה
התעללות פיסית או נפשית היא תופעה נפוצה לצערנו ויכולה להתרחש הן בתוך המשפחה והן מחוצה לה
החברות הנותנות חסות: