נותני החסות לאתר האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה:

NovoNordisk
Pfizer
sanofi