החברות הנותנות חסות לאתר האגודה הישראלית לכאב:

Rafa