החברות הנותנות חסות לאתר האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם:

Alexion     sanofi    medison