החברות הנותנות חסות לאתר האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויתר לחץ דם:

sandoz        FMC