החברות הנותנות חסות לאתר האיגוד הנוירולוגי בישראל:

rocheabbvie Pfizer MerckSeronoMedison