החברות הנותנות חסות לאתר האיגוד הנוירולוגי בישראל:

abbvie Pfizer MerckSeronoMedison