החברות הנותנות חסות לאתר האיגוד הנוירולוגי בישראל:

boehringer-ingelheimabbviePfizerMerckSeronoTEVA MedisonSanofi-Genzyme