החברות הנותנות חסות לאתר האיגוד הישראלי לראומטולוגיה:

pfizer    Janssen     Abbvie    novartis     GSK    lilly