החברות הנותנות חסות לאתר האיגוד הישראלי לראומטולוגיה:

GSK   pfizer    Janssen     Abbvie     BMS    novartis