the Israeli Society of Ultrasound in Medicine

הודעות החברה

בפברואר 2016, קיימה החברה הישראלית לאולטראסאונד יום עיון בנושא US של האורטה הבטנית, בעקבות הכנסת בדיקת סקר לגילוי אנוריזמות של האורטה באולטרה-סאונד לסל הבריאות בישראל.

מצורפים הקווים המנחים של החברה הישראלית לאולטרה-סאונד לביצוע הבדיקה - נייר העמדה של החברה הישראלית לאולטרה-סאונד ברפואה והאיגוד הרדיולוגי בישראל, בשיתוף עם האיגוד הישראלי לכירורגית כלי דם.

פרוטוקול ביצוע בדיקת סקר לאנוריזמה של האאורטה הבטנית

לנייר העמדה המלא


הכנס השנתי של החברה הישראלית לאולטרה - סאונד בישראל | 21.6.2018

הכנס השנתי של החברה הישראלית לאולטרה - סאונד בישראל | 21.6.2018

לתכנית הכנס לחצו כאן
  |   לטופס רישום לחצו כאן