Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 23/07/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/11/2006 גודל מיטבי של מחטים למטרת חיסון

 באיזו מחט נבחר  כדי לחסן תינוקות ? האם יש משמעות לאורך המחט או לעובייה ?

ידוע כבר ממחקרים קודמים כי חיסון הניתן במחטים ארוכות מפחית את התגובות הדלקתיות המקומיות.  על סמך ממצאים אלה מומלץ לחסן תינוקות במחטים באורך של 25 מ"מ, מחט עם בסיס בצבע כחול. תוצאות אלו לא מוכיחות האם אורך של המחט שמונעת תגובות מקומיות או אולי עובי המחט. ובנוסף, לא היה ידוע האם המחט ארוכה מונעת תגובות מקומיות בלבד, או אולי  גם האם הן מפחיתות גם תגובות כלליות ?

המחקר לפנינו מנסה לתת מענה לשאלות אלה.

המחקר התנהל בשמונה עשר מרפאות של רופאים כללים באנגליה.

באנגליה, מומחים לרפואת ילדים עובדים במסגרת בתי חולים בלבד. הטיפול בילדים ברפואה ראשונית היא בידי הרופא הכללי  והדבר תמוה בעיני.

החיסונים שניתנו היו החיסון המשולש – נגד דיפטריה, טטנוס ושעלת ובנוסף חיסון נגד influenzae      hemophilus ונגד ה    meningococcus.  החיסונים ניתנו בחודש השני, השלישי והרביעי לחיי התינוקות.  שהתינוקות  התפלגו לשלוש קבוצות באקראי לפי כללי  הסטטיסטיקה, כאשר כל קבוצה התחסנה במחט שונה. החיסון המשולש יחד עם החיסון נגד אינפלואנזה  סוג b   הוזרק לירך הימנית והחיסון נגד מנינגוקוקוס בירך השמאלית. ההורים נתבקשו לנהל יומן למשך שלושה ימים, ובו  התבקשו לדווח על הופעת תגובות מקומיות,  רגישות מקומית,  עלייה בחום הגוף וכן הלאה. לאחר ארבעה ועד ששה שבועות נבדקה התגובה החיסונית נגד כל החיסונים  שהילדים קבלו. 

התגובות המקומיות נבדקו מיד לאחר כל זריקה וכן כעבור יום, יומיים ושלושה.

התוצאות הראו באופן חד משמעי ועקבי שכאשר החיסון ניתן במחט באורך של 25 מ"מ התגובות המקומיות היו פחות חמורות מהתגובות שהופיעו לאחר שימוש במחט  קצרה – שאורכה 16 מ"מ.

הסיבה לכך לא ידועה אך השערת החוקרים נראית מאד סבירה - מחט קצרה לא מאפשרת להגיע עד לשריר, והזריקה בעצם ניתנת לרקמה התת-עורית. אספקת הדם לרקמה התת-עורית פחותה בהרבה מאספקת הדם לשריר. חומר החיסון נשטף לאט יותר וגורם לתגובה מקומית. מנגד,  מזרק עם מחט ארוכה  25 מ"מ יגיעה  אל השריר ועשוי להיות יעיל יותר במניעת תגובה מקומית.

החוקרים ציינו לגבי עובי המחט כי אין שום השפעה על היארעות התגובה המקומית וכן מספר התגובות הכלליות היה שווה בשתי הקבוצות.

המחשבה הראשונה של כולנו להשתמש במחט קצרה כי זה נראה מכאיב פחות אך כנראה ההיפך הוא הנכון.

המאמר הופיע בעיתון British Medical Journal  מיום 16 לחודש ספטמבר 2006

  

Effect of needle size on immunogenicity and reactogenicity of vaccines in infants: randomized controlled trial

Diggle L,  Deeks JJ, Pollard AJ.

BMJ  2006;333: 571-4.

 

           

 

סגור חלון