Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 21/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/11/2006 השכיחות של כבד שומני

כבד שומני – steatosis hepatis  -   תופעה שטרם נחקרה די הצורך. ידוע ששינויים שומניים בכבד מתלווים להשמנה ולמחלות מסוימות, אך השמנה אינה הסיבה היחידה לשינויים  אלו. שכיחות השינויים  השומניים בכבד לא ידועה. מטרת החוקרים בעבודה לפנינו הייתה לברר את שכיחות שינויים שומניים בכבד באוכלוסיית ילדים ונוער. המחקר התנהל במדינת קליפורניה. נבדקו ילדים ונוער בין הגילים  שנתיים ועד 19 שנים, ובמשך עשר שנים. הנבדקים היו ילדים שמתו בתאונת דרכים  (47%,)   טביעות, נפילות, הריגה ורצח. מסתבר מרשימה זו, כי כל מקרי המוות היו פתאומיים. סיבת השמנת הכבד לא הייתה כתוצאה ממחלה כרונית. לא נכללו במחקר מקרים שהיו ידועים כאלכוהוליסתים או צורכי סמים.  ההגדרה  לכבד שומני הייתה נוכחות של טיפות שומן ב % 5 ויותר בתאי הכבד.          

 

התוצאות הראו שינויים שומניים ב 13% מהילדים.  למשקל הילד הייתה השפעה מכרעת על הימצאות סימנים שומניים. לא נמצא מקרה  של הצטברות של שומן בכבד בילדים שהיו במצב של תת תזונה. אצל  5% מהילדים  עם משקל תקין לגילם, נמצאו שינויים שומניים בכבד. אצל ילד עם משקל יתר שכיחות השינויים השומניים בכבד הייתה 16% ואילו בילדים שמנים השכיחות הייתה 38%.

 

נתון חשוב נוסף הוא כי ב 80% של ילדים עם משקל יתר ועם השמנה נראו שינויים שומניים בכבד. ממספרים אלה אפשר להסיק את המסקנה כי קיים יחס ישיר בין משקל הילד לבין הסיכוי לשינויים שומניים בכבד..

 

שינויים היסטולוגיים חמורים יותר,  שינויים שהוגדרו כ  steatohepatitis  נמצאו ב 23% מהמקרים שהראו תמונה של שינויים שומניים.

 

בילדים אלה, בנוסף לשינויים השומניים בכבד נמצאו  אחד או יותר מהתופעות הבאות:-

Portal inflammation

Portal fibrosis

Perisinusoidal fibrosis

Ballooning degeneration

Bridging fibrosis or cirrhosis

 אין צורך להיות פתולוג של הכבד כדי להבין ששינויים שומניים בכבד אינם תופעה שפירה. במספר לא קטן של מקרים שינויים אלו יתפתחו לשחמת של הכבד.

לפני שנסכם את הנושא, נביא עוד מספר נתונים:-

שכיחות  של שינויים שומניים בכבד עולה עם הגיל

שינויים שומניים שכיחים יותר בבנים מבבנות.

יש גם שינויים בעלי גוון אתני. לילדים ממוצא היספני בארצות הברית סיכון לכבד שומני גבוה פי חמש מילדים ממוצא אפריקני. הסיבה לכך לא ברורה, אך הסיבה אינה נעוצה בשכיחות גבוהה יותר של משקל יתר בילדים ההיספניים.  בסיכום,

כבד שומני, steatosis hepatis – מחלת הכבד הנפוצה ביותר בארצות הברית, וקרוב לודאי לא רק בארצות הברית.

השמנה ומשקל יתר הם מגורמי הסיכון העיקרים ולכן מניעת משקל יתר תמנע השמנת הכבד והסיבוכים של השינויים השומניים

אבחנה מדויקת  לשינויים שומניים בכבד עדיין אינה בהישג יד, ואין הצדקה לבצע ביופסית הכבד למטרה זו.  שומה עלינו לפתח שיטות אבחנתיות שתעזורנה לגילוי מצב זה.

המאמר הופיע בירחון Pediatrics  מחודש אוקטובר 2006.

 

Prevalence of fatty liver in children and adolescents, Schwimmer JB, Deutsch R, Kahen T, et al, Pediatrics 2006;118:1388-93


סגור חלון