Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/04/2007 מונחים רפואיים בלועזית/ פרופ' זרם פריאר

לפני מספר שנים ביקר אצלי אורח מחו"ל. אחת מבקשותיו הייתה לראות קיבוץ אמיתי. נסענו לקיבוץ בו יש לי קרובים כדי שיעזרו לי במשימה. לאחר הסיור וקריאות התפעלות מנומסות על ידי המבקר שאל ידידי : Are all “Kibbutses” like this ?

עניתי לו    Yes they are all similar. But the proper plural in Hebrew is “Kibbutsim” not Kibbutses”."

צרם לי שהשתמש במלה עברית ונתן לה צורת רבים כאילו היא אנגלית. לעצמי חשבתי כמה פעמים אנחנו מתבלבלים בין יחיד לרבים במילים לועזיות ומצדיקים שימוש זה באמתלה, שכך כבר נכנס לשימוש על ידי כולם ולא כדאי להיות דקדקן יתר על המידה.

לדוגמא,  ניקח את המשפט This data was obtained by us   כלומר אנחנו מצאנו נתונים אלה. בלטינית "נתון"  הוא “datum”   והרבים הוא “data”. This  הוא יחיד  ו    data רבים -והצרוף בלבול בין יחיד ורבים.  - לכן  המשפט הנכון היה צריך להתחיל במילים These  data   כאשר יש מספר נתונים  או This datum   כאשר יש רק נתון אחד. 

המלה Criterion”"  משמעותה "אמת מידה" או "סנדרט הזהב". המילה, מילה יוונית והרבים " “ criteria   ולא קריטריונים כפי שאנחנו אומרים. אני מציע שכל פעם שבא לנו לדבר על "קריטריונים" נשאל את עצמנו  איך היינו רוצים שיכנו את ה  communal" “settlements  שלנו:-  "Kibbutses"  או  "” Kibbutsim.   מי שמעדיף "קיבוצים" שיכבד גם את השפה השניה ויגיד  criteria”"   ולא קריטריונים.

כולם יודעים, משמעות המילהanti  היא "נגד" והמלה “bios”  היא חיים, ושתיהן מלים יווניות הן. “Antibiotic” הוא חומר נוגד חיים אך מדובר בחיי חיידקים החומר  האנטיביטי קוטל חיידק או לפחות מעכב את התרבותו. הרבים הוא antibiotika  כלומר כאשר מדובר  במספר תרופות אנטיביוטיות. כאשר מדובר  בתרופה אנטיביוטית אחת בלבד  אם כן, עדיף להגיד "רשמתי תרופה אנטיביטית ואם מדובר על מספר תרופות :" רשמתי האנטיביוטיקה Penbritin  ו ,  .gentamycin  למשל.

 מה שלא נכון הוא לקרא לתרופה אחת כאילו מדובר על רבים. איזה אנטיביוטיקה רשמת ? רשמתי פניצילין.  הפשוט בעיני לא להשתמש במלה אנטיביוטיקה בכלל אלא "תרופה אנטיביוטית" או "תרופות אנטיביוטיות".

שגיאות כאלה יש רבות  ואם תרצו להוסיף - נשמח לקבל את תרומתכם.

אני מודה לד"ר אילנה קלוטשטיין  מורה בכירה בשפה הלטינית באוניברסיטה העברית, שבדקה את הכתבה.

 

סגור חלון