Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 19/12/2018  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

31/05/2007 דיאטת אטקניס - מחקר מתוך JAMA

אין כיום ספק לגבי חומרתה של מגפת ההשמנה והחשיבות הבריאותית של הפחתה במשקל. מספר מחקרים ערכו השוואה בין דיאטות מסורתיות – דלות בשומן ועתירות פחמימות ובין דיאטות בהן צורכים כמות מופחתת של פחמימות ואלו מצאו כי האחרונות יעילות לפחות כמו הדיאטות המסורתיות. עם זאת המחקרים שנערכו היו קטנים יחסית וסבלו ממגבלות מתודולוגיות.

 

המחקר הנוכחי, המכונה ה- A TO Z Weight Loss Study, בחן 4 דיאטות:

ה- Atkins, דיאטה דלה מאד בפחמימות;

ה- Zone, גם-כן דלת פחמימות;

ה- LEARN, דיאטה דלה בשומנים המבוססת על ההנחיות הרשמיות בארה"ב לגבי הפחתה במשקל; וה- Ornish, דיאטה עתירה מאד בפחמימות.

 

המחקר בדק את המתאם בין צריכת הפחמימות ובין יעילותה של דיאטה בהפחתה במשקל ובהשפעה על מספר פרמטרים מטאבוליים, אצל נשים פרה-מנופאוזליות עם השמנת יתר.

במחקר השתתפו יותר מ- 300 נשים בגיל 25 עד 50 שנים, עם BMI של 27 עד 40. הנשים היו בריאות בסך הכל ולא סבלו מסוכרת, יתר לחץ דם בלתי מאוזן, מחלות לב או כליה וכד'. הנשים חולקו אקראית לאחת מ- 4 הדיאטות וקיבלו את הספרות וההדרכה המקובלים בכל אחת מהשיטות.  

שיעור ההשתתפות בשיעורי ההדרכה ודירוג שביעות הרצון היה דומה ב- 4 הקבוצות וכך גם מידת ההתמדה בתוכנית. סך הצריכה הקלורית לא נבדלה משמעותית בין 4 הקבוצות, ובכולן היתה הפחתה משמעותית - מצריכה של סביב 1900 ק"קל ליום בתחילת המחקר ועד סביב 1600 ק"קל ליום כעבור 12 חודשי דיאטה.

מבחינת החלוקה בין אנרגיה משומנים, פחמימות וחלבונים, 4 הקבוצות התחילו מנקודת מוצא דומה. בכל נקודות הזמן לאחר תחילת הדיאטה נרשם הבדל משמעותי בין הקבוצות, כאשר שיעור הפחמימות שנצרך היה הנמוך ביותר ב- Atkins, ולאחר מכן ב- Zone, LEARN והגבוה ביותר בקבוצת ה- Ornish. שיעור צריכת השומן, החלבון והשומן הרווי היה בסדר הפוך. ההוצאה האנרגתית היתה דומה ב- 4 הקבוצות.

 

ההפחתה הממוצעת במשקל לאחר 12 חודשי דיאטה היתה 4.7 ק"ג ב- Atkins, 1.6 ק"ג ב- Zone, 2.2 ק"ג ב- LEARN ו- 2.6 ק"ג ב- Ornish. ההפחתה במשקל היתה הגבוהה ביותר בדיאטת ה- Atkins גם לאחר חודשיים ו- 6 חודשים. לא היה הבדל משמעותי בין הקבוצות באחוז שומן הגוף או ביחס היקף מותן להיקף ירך לאחר 12 חודשים. העלייה בכולסטרול HDL היתה הגבוהה ביותר ב- Atkins, ואילו ההפחתה בכולסטרול LDL היתה דומה ב- 4 הקבוצות לאחר 12 חודשים. ריכוז האינסולין והגלוקוז בדם היה דומה גם-כן. ההפחתה הניכרת ביותר בלחץ הדם הסיסטולי נרשמה בקבוצת ה- Atkins.

 

נשים בקבוצת הדיאטה הדלה ביותר בפחמימות רשמו את הירידה המרשימה ביותר במשקל ובגורמי סיכון מטאבוליים. לא נרשם הבדל משמעותי בהישגים בין 3 הקבוצות האחרות. למרות היתרון של דיאטת ה- Atkins, שיעור הפחתת המשקל היה צנוע, ועמד על 4.6 ק"ג לאחר שנה. בעבר הועלו חששות לגבי ההשפעה של דיאטות דלות בפחמימות ועתירות בשומנים על מדדים מטאבוליים כגון שומני דם, גלוקוז ואינסולין, אך מחקר זה כמו גם מחקרים שקדמו לו מפריכים חשש זה.

 

לסיכום, מחקר זה שבדק את יעילותן של מספר דיאטות בקבוצה של נשים פרה-מנופאוזליות עם עודף משקל, מצא כי דיאטת ה- Atkins יעילה יותר בהשגת הפחתה במשקל ובגורמי סיכון מטאבוליים, לאחר מעקב של 12 חודשים. לא נמצא ביסוס לחשש כי דיאטה דלה בפחמימות ועתירה בשומנים מביאה להשפעות שליליות על פרמטריים מטאבוליים שונים.  

Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and LEARN Diets for Change in Weight and Related Risk Factors Among Overweight Premenopausal Women, Christopher D. , JAMA. 2007;297:969-977.

 

סגור חלון