Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/09/2007 מונחים רפואיים בעברית: פרופ' זרם פריאר

במגזין הפדיאטרי  התמקדנו  בנושא השמנה בעת ההריון והשפעתה על שכיחות מומים בעובר. המומים הם

Anencephaly

Spina bifida

Hypospadias

Anorectal atresia

Omphalocele

Gastroschisis

Diaphragmatic hernia

איך מתרגמים מונחים  אלה לעברית  ?

התרגום ל  Anencephaly  הוא תרגום מילולי ממש -  חֳסֵר   מוח, עם חטף פתח מתחת לאות 'ח'  ופתח מתחת לסמך. למזלנו מום זה נדיר, ואני תקווה שלא תהיה לנו צורך להשתמש בו.   Spina bifida  מום נפוץ יותר, וגם כאן התרגום הגיוני, פשוט וקל לזכור:- "שדרה שסועה" כאשר המום גלוי לעין, ו "שדרה שסועה סמויה" כאשר  מדובר ב  Spina bifida occulta.

עכשיו נרד מהמוח  אל ה  perineum, אזור אשר מכונה בעברית "חיץ הנקבים"   

כי אזור זה מפריד, ועושה חיץ, בין השופכה לבין  פי הטבעת.  אני חוזר perineum   - חיץ הנקבים"

במצב ה Hypospadias  הנקב  שבאדם בריא נמצא בקצה של אבר המין הזכרי, נקב זה ממוקם    לאורך החלק התחתון של האיבר. – לכן התרגום נֶקֶב תחתית השפכה הגיוני.

ושוב נחזור על המונח לפני שנעבור למונחים אחרים hypospadias " נקב תחתית השפכה". 

  omphelocele  הוא מום מלידה ובו קיים פתח באזור הטבור   ודרכו הקיבה והמעיים נשפכים החוצה,  אך הכל מכוסה בשק או קרום. מנגד במצב ה gastroschisis   הליקוי הוא בדופן קיר הבטן  והמעיים לא מכוסים בקרום. הבדלים אלה באים לביטוי בתרגום העברי של מונחים אלה:-

omphalocele      מכונה בעברית "שק קרומי הטבור"  ואילו gastroschisis מכונה  "העדר דופן הבטן" . לגבי זה יש לי הערה קטנה. יתכן שתיאור זה קיצוני במקצת, כי לא כל הדופן חסר, אלא רק חלק. לכן האם לא היה עדיף לכנות מום זה כ "העדר חלקי של דופן הבטן" או "ליקוי בדופן הבטן?"

סתימות עלולות להופיע בכל חלקי המעיים, וכן בכל יתר הצינורות הגוף, לדוגמה דרכי המרה. ובוושט. סתימה מלידה בלועזית atresia  - ובעברית "אטמות" עם חיריק מתחת ל 'א'. איטמות ולא אטימות. Biliary atresia   איטמות דרכי המרה,   ו  esophageal atresia  איטמות הוושט.

השם ישמור.

       

סגור חלון