Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

18/11/2007 סקירה / אסתמה חלק ב'. הטיפול

בחלק א' של הסקירה סווגנו התקפי אסתמה לשני סוגים :-

אסתמה אטופית

Episodic viral wheezing

 

במאמר זה המחברים מדגישים כי גם אם מדובר על התקף אסתמה חריף שהוא משני למחלה וירלית, ועל אחת כמה וכמה אם מדובר בהתקף אסתמה אטופית, אפשר להשיג תוצאות טובות עם טיפול תרופתי. קורטיזון דרך הפה  לעיתים קרובות משפר את המצב ומונע את הצורך במתן תרופות נוספות. הוא הדין לגבי מתן סטרואידים באינהלציה  במינונים גבוהים, עד 2.25 מ"ג ליום.

 

מנגד, כאשר הצפצופים משניים למחלה נגיפית, אין מקום לטפל בתרופות אנטיכולינרגיות, וגם לא בבטא 2 אגוניסטים. 

 

לגבי הטיפול באסתמה לטווח ארוך המחברים מציינים כי השימוש בסטרואידים באנהלציה שינה את  הצלחת הטיפול במידה רבה ושיפר את התוצאות בהשוואה לטיפול  הקודם. רצוי לתת טיפול בסטרואידים באינהלציה גם במקרים לא קשים. לדוגמא beclamethasone  במינון של 400 מיקרוג"ם ליום, או fluticasone   במינון עד 200 מיקרוג"ם ליום. בדרך כלל אין מקום לעלות מעל מינון זה, כי מינונים גבוהים מזה, אינן משיגות תוצאות טובות יותר. לא זו בלבד אלא מינונים גבוהים יותר  עשויים לגרום לדיכוי  בלוטת יתרת הכליה  עם תופעות לוואי חמורות. לכן כדאי להדגיש נקודה זאת שנית  - אין להעלות את המינון של הסטרואידים באינהלציה מעל 400 מיקרוג"ם ליום של beclometasone    ומעל 200 מיקרוג"ם ליום של fluticasone.              

           

גם ההשפעה של beclomethasone   על הגדילה לגובה נבדקה. במינונים שעולים על 400 מיקרוג"ם ליום נמצאה האטה בגדילה לטווח  קצר,  אך מעקב לזמן ארוך יותר הוכיח כי ההשפעה על הגובה זמנית בלבד, ובטווח הארוך אין מתן בקלמטזון  באנהלציה מגביל את העלייה לגובה במטופלים.

כאשר ילד אינו מגיב לסטרואידים באינהלציה במינונים המומלצים, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו מספר שאלות:-

האם האבחנה נכונה ?

האם חומרת המחלה באמת מחייבת לתת מינון גבוה יותר ?

האם קיימים גורמים חיצוניים אותם ניתן לסלק ?

האם האינהלציה ניתנת בצורה הנכונה ?

האם אפשר לתת תרופות נוספות בתקווה שלהן יהיה  steroid sparing effect   ?

אלו פתרונות יש לנו כאשר ילד אינו מגיב לטיפול הסטנדרטי וממשיך לסבול מהתקפים קשים של קוצר נשימה ? 

בשלב ראשון רצוי לתת סטרואידים דרך הפה. לפעמים ההיענות אינה טובה. במקרים אלה אפשר לתת סטרואידים בזריקה פעם בחודש. תרופות אימונוסופרסיביות דוגמת cyclosporine   ו  methotroxate  נמצאות בשימוש,  אם כי אין עבודות אשר מראות בצורה חד משמעית שתרופות אלה יעילות.

לא מכבר התווסף לטיפול נוגדן ל  IgE. הנוגדן – ששמו omalizumab  - ניתן בזריקה תת-עורית  פעמיים עד ארבע פעמים בשבוע. מחקרים הראו כי תרופה זו מצמצמת מספר התקפי אסתמה ומאפשרת הורדת מנון הסטרואידים.

 

המחברים מסכמים כי רזי המחלה רבים הם וטרם הצלחנו לתת טיפול יעיל בכל מקרה.

 

הסקירה הופיעה בשבועון British Medical Journal   מהארבעה באוגוסט 2007.

 

Management of asthma in children

Townshend I, Hails S, Mackean M

British Medical Journal 2007;335:253-7.

 

סגור חלון