Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

29/11/2007 עדכונים ב-GBS - ראיון עם פרופ' מיכאל שימל, JCP-55

בראיון זה אנו למדים מפרופ' מיכאל שימל, מנהל היח' לטיפול נמרץ ביילוד בבי"ח שערי צדק ויו"ר איגוד הנאונטולוגיה על השכיחות והטיפול ב-GBS (זיהומי סטרפטוקוקוס B ) בקרב יולדות, על אופן הטיפול בישראל ועוד.

 

כפי שמסתבר מהראיון, הנושא זכה למודעות וטיפול הולם רק בשנים האחרונות, ופרופ' שימל הוא אחד הבולטים במחקר ובטיפול ב-GBS בישראל.

 

לצפייה והאזנה לראיון

 

סגור חלון