Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/02/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

17/12/2007 מומחים סביב שולחן עגול: הורמונים לנשים בגיל המעבר - למי מתי ואיך? עם פרופ' פינס ופרופ' קפלן , JC-500

לאור השינויים המשמעותיים שחלו בגישה הטיפולית לתסמיני גיל המעבר והשימוש בתחליפי הורמונים, HRT, ביקשנו לקיים דיון זה עם שני מומחים, מהמובילים בנושא, פרופ' עמוס פינס ופרו' ברי קפלן.

 

 

 

הפקת הפאנל בחסות בלתי תלויה של נובונורדיסק  

 

לדיון לחצו כאן

סגור חלון