Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/05/2008 סקירה: החיסון נגד נגיף הפפילומה (Human papilloma virus vaccination)

עד כה מטרת מתן חיסונים לילדים הייתה מניעת מחלות מדבקות. תרכיב החיסון שנכנס לשימוש כעת נגד נגיף הפפילומה, לכאורה גם כן רק חיסון אנטי-וירלי, אך מדובר בזיהום הגורם בין היתר למספר גידולים ממאירים. למעשה חיסון זה מונע התפתחות של סרטן;  ולכן פותח לפנינו אופקים חדשים. לפני שנתיים רשות המזון והתרופות של ארצות הברית נתן רישיון לשווק תרכיב החיסון הראשון למניעת מחלות הנגרמות על ידי נגיף הפפילומה. חומר חיסון זה הוא ה  gardasil   המשווק גם אצלנו. תרכיב נוסף צפוי לקבל רישיון בעתיד הקרוב. חומרי חיסון אלה מאפשרים לרופא הילדים למנוע התפתחות של סרטן צוואר הרחם ואולי גם גידולים ממאירים נוספים.

תרכיב החיסון הוא קודריוולנטי, דהינו הוא מכוון נגד ארבעה זנים של הנגיף. ארבעת הזנים האלה הם אשר גורמים למצבים קלינים על פי רוב. זן 6 וזן 1l ( אחד L)  הם הזנים הגורמים להופעת יבלות גניטליות ואילו הזנים הנוספים בתרכיב, זני 16  ו  18 גודמים ל 70%  ממקרי סרטן צוואר הרחם. מחקרים עד כה הראו כי לתרכיב יעילות במניעת זיהום של צוואר הרחם בנגיף, ובמניעת דיזפלזיה – כלומר שינויים היסטולוגיים פרה-מליגניים. כמו כן תרכיב החיסון מנע  ב 100% הופעת יבלות גניטליות. ההמלצות לעת עתה הן לחסן בתרכיב זה כל הבנות בגיל  11 ו   12.  כמו כן ההמלצות מרשות חיסון החל   מגיל 9.  לנערות מעל גיל 12 המעוניינות לקבל את החיסון  ההמלצות הן שאפשר לחסן נשים עד גיל 26.

כלכלני  בריאות  פיתחו מודלים  מתמטיים מהם ניתן ללמוד  את התוצאות הצפויות מהכנסת החיסון  בממדים לאומיים. לדוגמא מספר מקרי סרטון הרחם אמורים לרדת ב 80% ממספרם הנוכחי.  החישובים  מוסיפים עוד, כי נגעים נוספים הנובעים מזיהום בנגיף,  יופחתו ב90% ממספרם הנוכחי. נגעים אלה לא ייעלמו כליל כי זנים רבים נוספים של הנגיף מסוגלים ליצור שינויים היסטולוגיים קלים בנשים שנדבקו   בזנים של הנגיף שאינם כלולים בתרכיב.  התרכיב הנוכחי  אמור להיות יעיל גם במניעת יבלות גניטליות, כי הם נגרמים על פי רוב על ידי זנים של הנגיף  הכלול בתרכיב החיסון בשימוש כעת.

יתכן ותצפיות אלה אפטימיות מדי.

 

התוצאות צפויות להיות פחות  טובות מהסיבות הבאות:-

1. מספר חולות כבר נדבקו בנגיף בעת החיסון

2. החיסון מכוון נגד ארבעה זנים של הנגיף בלבד. קיימים זנים נוספים המסוגלים לגרום לשינויים פתולוגיים .

3. לא כל המחוסנות, יקבלו את החיסונים, בקצב המומלץ, ודבר זה יכול לצמצם את יעילות החיסון.

 

ניסויים קליניים שהתפרסמו בזמן האחרון מאשרים שהגורמים שהזכרנו כעת, משבשים את יעילות החיסון.

הדעה הרווחת כעת היא כי נגיף  הפפילומה גורם מחלות נוספות מלבד דיספלזיה וסרטן צוואר הרחם ויבלות באותו מיקום. המחלות החשודות כתוצאה  מזיהום בנגיף הפפילומה הן ממאירות של הפות, הנרתיק ופי הטבעת. וכן מקובל לחשוב שסרטן הלוע מסוג squamous cell carcinoma  נובע מזיהום בנגיף הפפילומה. לכן אפשר לצפות שיתרונות של חיסון נגד נגיף הפפילומה יורגשו גם אצל זכרים ולא רק אצל נקבות.

באשר לשאלת הצורך לזריקות דחף לאחר החיסון הראשוני, אין עדיין תשובות סופיות. בינתיים למדנו שרמות הנוגדנים נשארים גבוהים משך חמש שנים לפחות. לפי הדינמיקה של תגובת החיסון, הצפי הוא שהחיסון תקף לשנים רבות ואלי לכל החיים, אך דרוש זמן כדי להיווכח  שאמנם כן יהיה.

המאמר הופיע בירחון Journal of Pediatrics   מחודש מרץ 2008.    


סגור חלון