Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/06/2008 Sulfasalazine בדלקת פרקים אידיופתית - תרופה ישנה, שימוש חדש.

בחמש עשרה השנים האחרונות חלה תמורה בטיפול בדלקת פרקים אידיופתית – juvenile rheumatoid arthritis.

הגישה היום היא לטפל מוקדם יותר ובצורה אגרסיבית יותר.

בשנת 1998 דווחו חוקרים בהולנד על טיפול ראשוני בתרופה סולפא-סלזין במשך 24 שבועות לחולים הלוקים בדלקת פרקים אידיופתית.

החולים, בחלקם לקו בצורה האוליגוארטיקולרית של המחלה – כלומר אצלם נפגעו חמשה מפרקים או פחות – ובחלקם לקו בצורה הפוגעת במספר רב של מפרקים, הצורה הפוליארטיקולרית. במחקר, קבוצת החולים שקיבלו טיפול הושווה לקבוצת חולים אשר קבלו פלצבו בלבד. המחקר הוכיח כי טיפול בסולפסלזין מועיל בטיפול דלקת פרקים אידיופתית.

החוקרים התחקו אחרי חולים אלה ובדקו אותם שנית  כעבור 10 שנים. בקבוצה המקורית נמצאו 69 חולים ובבדיקת מעקב כעבור 10 שנים עדיין נשארו 61 חולים. מבין ששים ואחד חולים אלה 32 קיבלו סולפה-סלזין בתחילת המחקר ועשרים ותשע קבלו אין-בו. לאחר הטיפול הראשוני – שנמשך  24 שבועות- כל החולים נמצאו במעקב וטיפול במרכזים שונים. רובם ככולם המשיכו טיפול בתרופות מהסוג המכונה disease modifying antirheumatic drugs  בקיצור DMRADs,  כולל סולפה-סלזין.  

הפרמטרים שנבדקו בבדיקת המעקב כללו מספר המפרקים הנגועים, ההרגשה הסוביקטיבית של החולה, מספר התקופות בהן לא היו סימני פעילות  של המחלה ואפשר היה להפסיק כל טיפול, ומשך זמן של תקופות אלה, וכן הערכת סולם פעילות המחלה לפי אמות המידה של ה American College of Rheumatology. השורה התחתונה היא כי חולים בדלקת מפרקים אידיופתית שקיבלו טיפול ראשוני בסולפסלזין משך 24 שבועות בתחילת מחלתם נמצאו במצב טוב יותר כאשר נבדקו  עשר שנים מאוחר יותר, על אף הטיפולים השונים שקבלו בתקופת הביניים.

 

 המאמר הופיע בשנה שעברה ב :

Annals of Rheumatic diseases   ומצוטט ב Archives of :   

disease  in childhood 

מחודש מאי 2008

סגור חלון