Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

13/10/2008 הקשר בין פגות לבין הפרעות שינה בגיל הילדות

 

הפרעות שינה פוגעות, לפי אומדנים שונים, בין 0.7% לבין 4% של ילדי בית ספר. מחקרים הראו כי קיים קשר בין הפרעות שינה לבין עלייה בלחץ הדם בילדים אלה. ליקויים נוספים שנמצאו בילדים אלה הם הפרעה בשגשוג,  הרטבת לילה, הפרעות למידה,  קשב וכושר בביצוע. חשוב לגלות את הפרעות השינה בילדים, כי במקרים בהם ההפרעות בשינה נובעות מהגדלת השקדים והפוליפים, אפשר לשפר איכות החיים של ילדים אלה באמצעות כריתת האיברים המוגדלים. בנוסף לשיפור באיכות החיים גם ההתפתחות הנוירו-קוגניטיבית משתפרת בילדים העוברים כריתת שקדים ופוליפים.

מחקרים קודמים העלו כי הסיכון להפרעות שינה בילדות גבוה במיוחד אצל ילדים שנולדו לפני הזמן. הסיכון להופעת הפרעה בשינה גדול פי שתיים או פי שלוש אצל ילדי בית ספר שנולדו לפני הזמן. כאמור, חשיבות הנושא טמון בעובדה, כי הפרעות בשינה מלוות בליקויי למידה. וההפך - במידה  ונוכל לשפר את איכות השינה אצל ילד כך נוכל גם  לשפר את ההתפתחות הקוגניטיבית שלו. המנגנון המקשר בין פגות לבין הפרעות שינה אינו ידוע. יש להניח שהתפתחות דרכי הנשימה ומערכת העצבים שונה בפגים בהשוואה לתינוקות שנולדו בזמן, ומכאן נובעת הנטייה להפרעות בשינה אצל ילדי בית ספר שנולדו לפני הזמן.

המחקר לפנינו מתמקד ב 383 ילדים אשר היו במעקב מעת לידתם. בעת המחקר גילם נע בין שמונה לבין 11 שנה. מתוכם שכיחות של הפרעות בשינה היה 7.3%. בתוך קבוצה זו של פגים עם הפרעות בשינה נמצאו תת-קבוצות להן גורם סיכון נוסף אשר הגביר את הנטייה לפתח הפרעות בשינה.

 

גורמי הסיכון הנוספים אלה היו:-

* משפחות חד-הוריות

* ילדים של מיעוטים – ילדים שלא היו לבנים בארצות הברית

* רעלת הריון במידה קלה אצל האם. 

 

ההגדרה של רעלת הריון במידה קלה הייתה עלייה בלחץ דם האם, אך פחות מ 160 מ"מ ססטאלי.  בקשר לרעלת הריון הדגש הוא על עלייה בלחץ הדם במידה קלה . הפרעות בשינה הופיעו אצל ילדים אצלם האם לקתה ברעלת במידה קלה, ולא אצל ילדים שנולדו פגים ורעלת ההיריון הייתה במידה קשה.

גורמי סיכון נוספים לפתח הפרעות בשינה בגיל הילדות היו השימוש ב xanthine  בעת ההיריון, והצורך להחייאה או צנרור – אינטובציה – בעת הלידה. יש לציין ששימוש ב xanthine   משמעותו  צריכת קפאין או theophylline בעת ההיריון או במילים אחרות - קפה או תה.

מנגד, מספר גורמים לא השפיעו על הופעת הפרעות נשימה בניגוד למצופה והם: משקל הלידה, דימומים תוך מוחיים, bronchopulmonary dysplasia או משך הזמן שהתינוק הונשם בצורה מלאכותית.

בסיכום, המחקר הראה כי פג שנולד לאם חד הורית, או  לאם מבני המיעוטים בארצות הברית, או לאם שלקתה ברעלת הריון במידה קלה – יש סיכון מוגבר לפתח הפרעה בשינה.

המסר בשבילנו הוא לשאול את האם לגבי הפרעות בשינה בילד כשאלה רוטינית , ולבדוק את דרכי הנשימה ואת יכולתו של כל ילד לנשום כאשר הפה סגור. במיוחד נכון הדבר כאשר קיימת הפרעה בשגשוג.

המאמר הופיע בעיתוןJournal of Pediatrics  מחודש אוגוסט 2008.

 

Prenatal and neonatal risk factors for sleep disordered breathing in school-aged children born preterm

Hibbs AM, Johnson NL. Rosen CL et al

J Pediatr  2008;153:176-82.

 

סגור חלון