Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

13/11/2008 איך משפיע החיסון נגד הפנוימוקוקוס על דלקת הזיז הפטמתי - מאסטאודיטיס (mastoiditis).

 

דלקת חריפה של הזיז הפטמתי  - acute mastoiditis –היא מחלה הפוגעת בעיקר בילדים שטרם מלאו להם שנתיים. מאז תחילת תקופת האנטיביוטיקה המחלה נעשית נדירה וכיום פחות משישה ילדים בכל 100000 לוקה במחלה.

הטיפול הוא ניקוז דרך תוף האוזן ומתן תרופות אנטיביוטיות לתוך הוריד במשך יומיים ודרך הפה במשך שבועיים נוספים.  כאשר נוצרת מורסה מעל העצם קיים צורך בניקוז העצם בהרדמה כללית.

 

החיידק התוקף על פי רוב הוא הפנוימוקוקוק -  streptococcus pneumoniae -. לפני שנת 2000 הזן השכיח ביותר לגרום למסטאוידיטיס היה   פנוימוקוקוס מזן 19F. החל משנת 2000 נכנס לשימוש תרכיב החיסון השבע וולנטי – המחסן נגד שבעה זני פנויקוקוס – 4,  B6,  V9, 14. C18, F23,  ו F19, בשנת 2004 הורגשה ירידה ניכרת במספר הזיהומים החודרניים הנגרמים על ידי הפנוימוקוקוס. אך התחילה תופעה לא רצויה והיא עלייה בזנים של פנוימוקוק שאינם כלולים     

בתרכיב.

 

בין הזנים החדשים בולט זן  19Aשאינו כלול בתרכיב. זן זה נמצא בהפרשות האף, באוזן ובמחלות חודרניות דוגמת דלקת קרום המוח. מטרת המחקר במאמר לפנינו הייתה לברר  באיזו מידה החיסון החדש השפיע על שכיחות מסטוידיטיס בכלל, ועל שכיחות זנים חדשים שאינם כלולים בחיסון, בפרט. 

 

תיקי הילדים שלקו במסטאוידיטיס בעיר היוסטון, טקסס בין השנים 1995 ועד 2007 נבדקו למפרע – כלומר בצורה רטרוספקטיבית. החוקרים מצאו כי סך הכל 41 ילדים לקו במסטוידיטיס בתקופה זו. פנוימוקוקוס זן A19 היה הגורם למחלה ב 19 מקרים, כלומר זה היה הזן הכי שכיח. אך זן זה לא נמצא באף אחד מהמקרים עד שנת 2000. בין התאריכים אפריל 2000 לבין  נובמבר 2006 נמצאו 15 מקרים של מסטאידיטיס פנוימוקוקלית וחמישה מהם נגרמו על ידי פנוימוקוקוס A19. בשמונת החודשים בין נובמבר 2006 לבין יוני 2007 נמצאו 14 מקרים של דלקת של המסטואיד ומכולם תורבת החיידק פנוימוקוקס מזן A19. הווה אומר עלייה תלולה בזיהומים על ידי הזן החדש שאינו כלול בתרכיב החיסון הקיים. 70% מהחיידקים לא היו רגישים לתרופות האנטיביוטיות לגביהן בודקים רגישות באופן שגרתי.

 

בסיכום, המאמר לפנינו מראה ירידה ניכרת במספר מקרים של מסטואידיטיס מאז תחילת החיסון בתרכיב השבע-ולנטי. יחד עם זה יש עלייה במספר הזיהומים הנגרמים על ידי זן A19 שלוקח את מקומו של F19 שהיה נפוץ לפני כן. הסיבה לכך - שתרכיב החיסון מגן נגד זן  F19.

 

הערת העורך

החיסון נגד אבעבועות שחורות מוכר לנו למעלה ממאה שנה והחיסון הדביר את המחלה מעל פני האדמה. החיסון נגד דיפטריה נמצא אצלנו כבר כששים שנה ומאז ניצלו אלפי ילדים ממחלה אכזרית זו. גם החיסון נגד שיתוק ילדים מנע מוות או סבל רב מילדים רבים. אין ספק שכל החיסונים האלה הוסיפו לבריאות ילדינו ומנעו תחלואה ותמותה רבה. לגבי חיסונים חדשים לא תמיד ברור אם שכרם יוצא בהפסדם – כלומר אם אנחנו מרוויחים על ידי מתן חיסונים אלה, או שמא  אנחנו מעודדים זנים חדשים אלימים ועמידים יותר. אנחנו חייבים להישאר עם היד על הדופק עד שאנחנו בטוחים שאנחנו מטיבים עם האוכלוסייה. מצד אחד אנחנו חייבים למנוע מאמצעי התקשורת להפיץ פאניקה  בעם, מצד שני אנחנו חייבים לבדוק את יעילותם של כמה תרכיבי חיסון לטווח הארוך.

 

המאמר הופיע בירחון Pediatrics מחודש יולי 2008 

 

Pneumococcal mastoiditis in children and the emergence of multidrug resistant serotype 19A isolates

Ongkauswan J, Valdez TA, Hulten KG, Mason EO, Kaplan SL

Pdiatrics 2008; 122:34-9.

סגור חלון