Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/12/2008 החיסון נגד שפעת באמהות הרות: שתיים במכה אחת

הדבקה בנגיף השפעת על ידי נשים הרות, ביילודים ובתינוקות קטנים מלווה בתחלואה רבה.

אישה הרה שנדבקה בנגיף השפעת, יש לה סיכוי מוגבר לאשפוז בבית חולים, למומים בעובר ולסיבוכים של המחלה. גם שפעת אצל תינוקות קטנים מגביר את הסיכון לאשפוז ומעלה את סיכון לסיבוכים דוגמת דלקת ריאות ודלקת אוזניים. כאשר שפעת תוקף תינוקות שטרם מלאו להם ששה חודשים, המחלה מלווה גם בתמותה גבוהה יותר.

 

ידוע כי נוגדנים טבעיים נגד שפעת, שהעובר רוכש מאימו, מגינים נגד הדבקות בנגיף זה. נוגדנים נגד שפעת מסוג IGG עוברים מהאם לעובר בעת ההריון, ורמתם בעובר גבוהה מזו באם. נתונים אפידימיולוגיים תומכים בדעה, שגם ההנקה מגנה נגד מחלת השפעת אצל התינוק היונק.

 

ההמלצה לחסן נשים הרות נגד נגיף השפעת יצאה כבר לפני עשר שנים, אך מעשית מעט נשים מקבלות חיסון זה. בעבר כבר הוכיחו שחיסון זה ללא תופעות לוואי חולניות, אך מאידך טרם נערך מחקר שיוכיח את יעילות החיסון. יש להדגיש כי מתן תרופות אנטי-וירליות אינו מומלץ בחודשים הראשונים של ההריון, ומכאן חשיבות המניעה. ההמלצות בארצות הברית הן לחסן תינוקות בגילים ששה חודשים ועד שנתיים.  מחקרים בעבר הראו כי האימונוגניות של התרכיב בשנתיים הראשונות לחיים פחות יעילה מאשר בגיל מבוגר יותר.

 

מטרת המחקר  לפנינו, איפוא, לבדוק את היעילות של חיסון אמהות הרות בתרכיב חיסון נגד שפעת, במניעת הופעת השפעת בתינוקות שלהן. במחקר השתתפו 340 אמהות. בקבוצת הניסוי הנשים קבלו חיסון נגד שפעת ובקבוצת הבקרה הם קיבלו חסון כנגד 23 זנים של הפנוימו-קוקוס. החוקרים התקשרו לכל אם פעם בשבוע במשך 24 שבועות לאחר הלידה כדי לוודא אם התינוק בריא או לא. תינוקות עם חשש למחלה נבדקו קלינית ואם הבודק התרשם שהתינוק חולה, הוא לקח משטח גרון לזיהוי האנטיגן של שפעת.

 

במעקב התברר שבקבוצה המחוסנת הופיעו ששה חולים בשפעת בהשוואה לקבוצת הבקרה בה הופיעו 16 מקרים של שפעת. במילים אחרות חיסון של נשים הרות הגן נגד הופעת שפעת אצל תינוקות. יעילות החיסון בתינוקות הייתה 63%.

 

הערת העורך

בשבועות האחרונים  הרדיו העלה את נושא החיסונים לדיון ציבורי ומסתמן מגמה להטיל דופי ביעילותם ובנחיצותם של מספר חיסונים. לכן מתפקידינו כרופאים להביא את העובדות המדויקות בפני הציבור. גם את הראיון עם מומחה שהוא מדור קבוע אצלנו נקדיש הפעם לנושא החיסונים.

 

המאמר הופיע בעיתן New England Journal of Medicine  מיום 9 באוקטובר 2008

 

Effectiveness of maternal influenza immunization in mothers and infants

Zaman K, Roy E, Arifeen SE et al

New Eng J Med 2008;359:1555-64

סגור חלון