Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/12/2008 חסימת הושט מלידה עם נצור לקנה הנשימה: תוצאות לטווח ארוך

חסימת הוושט, עם או בלי פיסטולה לתוך קנה הנשימה, היא מום מלידה לא נדיר. השכיחות היא מקרה אחד בתוך 2500 לידות. ב 50% של תינוקות עם מום זה נמצאים מומים נוספים. לאחר התיקון של המום בוושט, חייבים להתמודד עם תלונות כרוניות במערכת העיכול ובמערכת הנשימה. הסיבה לתלונות אלה נעוצה במספר גורמים כולל הצטברות של הפרשות בקנה הנשימה הנגוע בחולשת הדפנות – tracheomalacia – באספירציה של מזון או הפרשות מהוושט כתוצאה מהפרעות בתנועתיות של הוושט, בהיצרות הוושט באזור הניתוח, בפתיחה מחודשת של הנצור שחיבר את הוושט לקנה הנשימה ובזרימה חזרה של תוכן הקיבה –gastro-esophageal reflux.   סיבוכים במערכת הנשימה דוגמת דלקת הסימפונות חוזרת, דלקות ריאה, צפצופים, ברוכיאקטזות, הן תופעות שכיחות אצל חולים שנולדו עם חסימה בוושט, אך סיבוכים אלה הולכים ומצטמצמים כאשר החולה מתבגר.

אפשר לגלות הפרעות בתפקודי ריאה אצל חולים  לאחר תיקון סתימת הוושט – והפרעות אלה ניתן לגלות בילדות ואצל מבוגרים. מטרת המחקר הנוכחי בא לבדוק את ההשערה, כי אצל חולים שעברו תיקון סתימה בוושט, יש קשר בין הירידה בתפקודי ריאות ועלייה בתגובת הסמפונות  - increased bronchial responsiveness – לבין שינויים דלקתיים בדרכי הנשימה. 

סך הכל השתתפו 25 חולים שנולדו עם סתימה בוושט, עברו ניתוח ומעקב. כולם עברו אנדוסקופיה וברונכוסקופיה לפחות שלוש פעמים – בטרם מלאו להם שלוש שנים, בין השנים שלוש ושבע לחייהם ופעם נוספת בהיותם מעל גיל שבע שנים. כאשר החולים היו בגיל ממוצע של 13 שנים נשלח אליהם שאלון  המתייחס לתלונות שלהם. כן נבדקו החולים בגיל זה מבחינה קלינית ובעזרת בדיקת תפקודי ריאות. בעת הברונכוסקופיה נלקחה ביופסיה כדי למדד את עובי ה reticular basement membrane   ואת התגובה הדלקתית.

 התוצאות הראו כי ל 42% היו תלונות  שמקורם בדרכי הנשימה או בוושט. ב 22% האבחנה הקלינית הייתה "אסתמה" במרכאות. בבדיקה ספירומטרית נמצאה ירידה בתפקוד הריאות ב 30%. תגובתיות יתר – increased bronchial responsiveness  - התגלתה ב 24% של החולים. עובי הקרום הבזלי בביופסיה עלה קצת עם הגיל. בחלק החולים לא נמצאו שינויים דלקתיים בכלל ובחלקם שנויים דלקתיים היו קלים ביותר.

 

הערת העורך

מה אפשר ללמוד מאמר זה ?  

1    המחברים מציינים שעל אף התמונה הקלינית שמעלה חשד לאסתמה, השינויים            הדלקתיים בביופסיה היו דלים מאוד  ולא התאימו לאבחנה של אסתמה.

2  אם נסתכל בחצי הכוס המלאה נגלה שלמעלה מחמישים אחוזים של חולים שנולדו  עם סתימת הוושט  ונותחו, יגדלו להיות מבוגרים ללא תלונות המתייחסות לתפקוד הוושט או לתפקוד הריאות.  איכות החיים של החולים נחשבה כמצויינת או טוב מאד  ב 93% של החולים.

 

המאמר הופיע בעיתון Journal of Pediatrics מחודש  ספטמבר 2008

 

Longitudinal follow-up of bronchial inflammation respiratory symptoms and pulmonary function in adolescents after repair of esophageal atresia and tracheoesophageal fistula

Malmstrom K, LohiJ, Lindhal H et al

J Pediatr 2008;153:396-401

 

 

סגור חלון