Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 21/07/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/01/2009 בתמצית: שטיפות פה להסרת ריח רע

Halitosis  הוא השם הרפואי לריח רע מהפה. לא מזמן הופיע סקר של חברת קוקריין (Cochrane) אשר מסכם מספר מאמרים שהופיעו בנידון. לפי האומדן תלונה זו מצויה בחצי  מאוכלוסיית ארצות הברית. ההשערה היא שהריח  נובע מחיידקים המצויים בסדקים של הלשון ומשרידי מזון המסתתרים באותם סדקים. החיידקים מפרקים את שרידי המזון ומייצרים גזים המכילים תרכיבי גפרית  נדיפים – volatile sulphur compounds  - וגזים דומים.

מספר תכשירים לשטיפת הפה כדי להתגבר על הריח נמצאים בשוק. הם מתחלקים לשתי קבוצות – אלה המנסים להסתיר את הריח ואלה המנטרלים את הריח.

מסקנת הסקר לאחר בדיקת חמשה מאמרים היא שמי פה היעילים הם אלה המכילים חומרים המדבירים חיידקים, דוגמת chlorhexidine  ו  cetylpiridinium או מי פה המכילים chlorine dioxide  יחד עם אבץ יכולים לצמצם במידה מסויימת את הריח הרע. יש להזהיר רק שמי פה המכילים chlorhexidine  עלולים לגרום לכתמים על השיניים ועל הלשון. כתמים אלה ייעלמו שוב בתום הטיפול.

הערת העורך

לא נוח לי עם חולים המתלוננים על ריח רע מהפה. אני ממליץ על התייעצות רופא שיניים ורופא אף, אוזן וגרון – אך בדרך כלל החולים כבר עברו את המסלול הזה בטרם הגיעו אלי. בדרך כלל מומחים אלה מודיעים שסיבת הריח לא בתחום התמחותם ובכך פוטרים את עצמם מלעזור לחולים. לפי המאמר הנ"ל ברוב המקרים הסיבה היא דווקא כן בתחום רופא השיניים. אין ספק שגורם הריח הוא חיידקי כי מתן אנטיביוטיקה על פי רוב יסלק את הריח כל עוד והמתלונן נוטל את התרופה האנטיביוטית. אך אי אפשר ליטול אנטיביוטיקה באופן מתמיד רק בגלל ריח רע מהפה ולכן טוב לדעת שמי פה יעילים.

 

הסקר הופיע ב  Cochrane database of Systematic Reviews  מספר 4 לשנת 2008.

 

Mouthrinses for the treatment of haliyosis

Federowicz Z, Aljufairi H, Nasser M, Outhouse TL,Pedrazzi V

Cochrane Database systematic review. Number 4, 2008–12–19

 

 

סגור חלון