Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/01/2009 חיסון כנגד מלריה

התחלואה והתמותה ממלריה הנגרמות על ידי הטפיל plasmodium falciparum  עדיין גבוהות מאד. נכון הוא שראינו התקדמות מסוימת בשנים האחרונות:- רשתות נגד יתושים עכשיו רוויות בחומרי הדברה והתרופות החדשות יעילות יותר מבעבר. באזורים מסוימים אפילו נמדדת ירידה במספר המקרים החדשים. אך כדי להדביר את המחלה בצורה אפקטיבית יש צורך בחיסון יעיל. החיפוש אחר חומר חיסון כבר מתנהל מזה שבעים שנה. מספר אנטיגנים בעטיפת הטפיל כבר זוהו והם יכולים להיות מטרה פוטנציאלי לנוגדנים ספציפיים. כרגע פותח נוגדן נגד רצף של ארבעה חומצות אמינו בקרום החיצוני של הטפיל.  תרכיב יעיל נגד plasmodium falciparum הומצא רק בזמן האחרון.  הסיבה ש  plasmodium falciparum  נבחר כטפיל ראשון שיש לחסן נגדו היא, שטפיל זה גורם לסוג הכי קשה של מלריה. מחקרים מקדימים במתנדבים הראה כי החסון במבוגרים נותן 40% הגנה מפני הדבקה ב plasmodium falciparum.  אחת הבעיות הטכניות במתן החיסון היא כי אינו אימונוגני בעצמו ויש צורך לצרף אליו חומר המגביר את האנטיגניות של התרכיב – וחומר עם תכונות אלה נקרא, כידוע,  אדיובנט  ((adjuvant . 

טרם נבדקה יעילות חסון זה בילדים ודווקא אצל ילדים יש חשיבות יתרה לחיסון זה, כי באוכלוסיית הילדים באזורי סיכון התחלואה והתמותה הכי גבוהות. שני מחקרים ביעילות תרכיב חיסון זה באוכלוסיית ילדים מתוארים עכשיו בחוברת של ה "New England". המחקר הראשון  התנהל במדינת טנזניה.

המסקנות שהתקבלו היו כי תרכיב זה:-

מבחינת בטיחות –  בטיחות התרכיב היא סבירה

נוגדנים נגד plasmodium falciparum  נמצאו ב98% מהילדים שחוסנו

הילדים חוסנו בו זמנית גם נגד דיפתריה, טטנוס ושעלת. מתן של תרכיב נגד מלריה לא שיבש את כמות הנוגדנים שנוצרו נגד מחלות אלה.

בששת החודשים שלאחר החיסון, החיסון העניק הגנה של 60  % מפני הדבקה ב plasmodium falciparum 

המסקנה היא אפוא  שהתרכיב החדש הוא יחסית יעיל, ואפשר לתת אותו בו זמנית עם חיסון נגד שעלת, דיפתריה, טטנוס ונגד חיידקי אינפלואנזה.

 

מחקר שני המדווח בחוברת זו מתאר שימוש בתרכיב זהה בקניה ובתזמניה. מחקר זה מצביע על רמת יעילות דומה לזו שנמצא במחקר הראשון – ואין צורך להיכנס לפרטים טכניים.

 

מאמר המערכת המסכם שני מחקרים אלה מציין כי המחקרים נערכו באזורים עם שכיחות לא גבוהה של מלריה. בשנה החדשה – 2009 – ייערכו מחקרים נוספים באזורים בהם שכיחות המחלה גבוהה  יותר ויש לקוות לתוצאות טובות.

 

המאמרים הופיעו בעיתון New England Journal of Medicine   מיום 11 לדצמבר   2008. 

 

 

A hopeful beginning for malaria vaccines

Collins WE, Barnwell JW

New Eng J Med 2008;359-2599-2600

 

 

 

סגור חלון