Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

01/03/2009 לפני חמישים שנה: אמפיאמה

 

Empyema  היא אחד הסיבוכים של דלקת ריאות חיידקית, בעיקר כאשר הגורם הוא הפנוימוקוקוס או הסטפילוקוקוס. מאמר קצר ב Journal of Pediatrics  מחודש דצמבר 2008       מתאר בקיצור את התמורות שחלו בחמישים השנים האחרונות בטיפול בסיבוך זה. המחברים מצטטים מאמר שנכתב לפני חמישים שנה ובו החוקרים קובעים שאמפיאמה היא מחלה שכמעט נעלמה מן העולם וששנת 1947 – כלומר תחילת תקופת התרופות האנטיביוטיות – מציין סוף של פרק בתולדות ניתוחי חזה אשר עסק בטיפול באמפיאמה. ולא הוא. נבואות אלה לא התגשמו והיום אנחנו רואים דווקא עלייה במקרי האמפימה. הגורמים הם, היום כמו אז, הפנוימו-קוקוס והסטפילוקוקוס. בין חיידקי הפנוימוקוקוס הגורמים לאמפיאמה בולט זן מספר אחד, זן שאינו כלול בתרכיב ההפטוולנטי שנמצא בשימוש כרגע.

מה שהשתנה בצורה מרשימה הוא מהלך המחלה. כי בין השנים 1932 ועד 1957 זמן השהיה בבית חולים הממוצע היה שבעה שבועות והתמותה לא פחות מ 50% בילדים שטרם מלאו להם שנתיים. היום זמן השהייה בבית חולים פחות משבוע ומוות קורה לעיתים רחוקות בלבד.

אפילו בימי אבו-קרט – היפוקרטס – הבינו כי הכרחי לנקז את המוגלה מהריאות. לפני חמישים שנה עדיין מקובל היה לכרות חלק מצלע אחת כדי לאפשר ניקוז יעיל. שיטה זו כבר לא מקובלת היום. לאחר מכן האופנה הייתה לנתח באמצעות תורסוסקופ בהדרכת video. היום השיטה המועדפת היא הכנסת ניקוז דק והכנסת תרופות פיברינוליטיות. אפשר להיעזר על ידי אולטרה-סאונד אך רצוי להימנע מטומוגרפיה ממוחשבת מפאת הקרינה המרובה הקשורה לשיטה זו של הדמיה.   

 

סגור חלון