Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 18/07/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

30/04/2009 האם הנקה מגינה מפני מוות פתאומי בעריסה ?

מוות פתאומי בעריסה, כלומר SIDS הינו עדיין הסיבה העיקרית למוות בשנה הראשונה לחיים בעולם המפותח. בשנת 2006, 298 תינוקות קיפחו את חייהם בגרמניה מסיבה זו, היארעות של 0.44 לאלף לידות חי. בשני העשורים האחרונים חלה התקדמות בהבנתנו את גורמי הסיכון למחלה זו, כולל שכיבה על הבטן, אם מעשנת בעת ההיריון, עודף בגדים ושמיכות ותינוק ישן עם מבוגר במיטה ויש אומרים רק מבוגר שאינו הורה מהווה גורם סיכון. כמה סקרים של הספרות בעבר הראו כי הנקה – אפילו אם היא נמשכה חודש ימים בלבד – הגנה בפני מוות פתאומית בעריסה.

 

במאמר לפנינו החוקרים בדקו את ההזנה של 333 תינוקות שמתו ונסיבות המוות התאימו לאבחנה של SIDS והושוו אותה לנתוני התזונה של 990 תינוקות בריאים באותם הגילים כבקרה.

 

התוצאות הראו :

 

1. בין התינוקות שמתו ממוות פתאומי בשנת החיים הראשונה רק  50% ינקו חלב אם בגיל שבועיים לעומת למעלה מ 80%  מקבוצת הבקרה שהיו בריאים .

 

2. לאחר גיל זה אפילו הנקה חלקית צמצמה את התמותה ממוות פתאומי בעריסה.

 

גם אם החוקרים לא מחדשים לנו תגלית חדשה, הם מזכירים לנו שהנקה אפילו של שבועיים בלבד תציל חיי תינוקות והנקה של מעל חודש תצמצם את התמותה ממוות פתאומי בעריסה בחמישים אחוז. לכן  כדאי לנו לעודד את ההנקה כמה שאפשר, כי גם הנקה חלקית וגם הנקה לזמן קצר יכולות להציל חיים.

 

המאמר הופיע בירחון  Pediatrics  מחודש מרץ 2009

 

Does breastfeeding reduce the risk of sudden infant death Venneman MM et al Pediatrics 2009;123:e406-12

 

 

סגור חלון