Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 21/07/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/06/2009 מהו הסיכון האמיתי לממאירות במחלת צליאק לא מטופלת ?

 

אחת הסיבות העיקריות לשמירה קפדנית על דיאטה ללא גלוטן בחולי צליאק היא הפחד ממחלה ממאירה, במיוחד לימפומה של המעי. אם נכון הדבר שמחלת צליאק לא מאובחנת – ולכן לא מטופלת – היא גורם סיכון לפתח סרטן, הרי יודעים אנחנו היום כי ישנם חולי צליאק רבים  שהם אסימפטומטיים ולכן לא מאובחנים. רק בבדיקות סקר אנחנו מגלים אנשים, נשים וטף עם סרולוגיה חיובית למחלת צליאק וללא תלונות קליניות. האם חולים אלה בסיכון לפתח סרטן ? מאמר שהופיע בעיתון GUT במאי 2009 מתמקד בנושא זה. בלי להיכנס לפרטי  שיטת המחקר, החוקרים מגיעים למסקנה כי "חולים" -במרכאות – מבוגרים במחלת צליאק, בלי תלונות קליניות אינם נמצאים  בסיכון מוגבר לפתח ממאירות. העיתון מביא מאמר מערכת הסוקר את הנושא כולו וממנו ברצוננו להביא תמצית.

 

בשנות הששים של המאה העשרים הופיע פרסום ראשון אשר העלה חשד כי מחלת הצליאק לא מטופלת עלולה להסתיים בסיבוך ממאיר. באותן השנים הגידול הוגדר כ reticulum cell sarcoma, malignant histiocytosis, או  intestinal reticulocytosis. היום הגידול מוגדר כ enteropathy associated T cell lymphoma.

הפרוגנוזה של סיבוך זה גרועה ורק 20% שורדים למעלה מ 3 שנים. אומדנים ראשונים קבעו כי הסיכון לפתח גידול זה הוא פי 40 ועד פי מאה יותר גדול בחולי צליאק מבוגרים מאשר באוכלוסייה הכללית. בשנת 1976 הופיע מאמר ראשון אשר מצא כי דיאטה בלי גלוטן מונע הופעת גידול זה. על סמך ממצאים אלה אנחנו מזהירים את החולים שלנו, לבל יעיזו לאכול גלוטן.

                       


מחקרים נוספים הוכיחו כי לא רק T cell lymphoma  הוא סיבוך של מחלת הצליאק אלא גם סרטנים אחרים דוגמת אדנוקרצינומה של המעי, סרטן הוושט ושל הלוע. מה שהתברר עוד הוא, שדיאטה ללא גלוטן מונעת הופעת הלימפומה ואולי גם את האדנוקרצינומה, אך אינה מונעת הופעת הסרטנים האחרים.

                       

בהתייחסו למאמר שצוטט בתחילת כתבה זו, מאמר המערכת משבח את שיטת העבודה של החוקרים. מדובר במדגם של כל אוכלוסיית פינלנד. פינלנד היא ארץ בה הרשום של כל הממאירויות  הוא מדוייק ב 99%. האוכלוסייה שנבדקה הייתה במעקב משך 20 שנה והבדיקות הסרולוגיות התבצעו בתחילת המעקב ושוב עכשיו. המסקנות כאמור, היו שהשכיחות של ממאירות אצל חולי צליאק ללא תלונות, חולים שמתגלים בסקרים אפידימיולוגיים-סרולוגיים בלבד, אינו מוגבר בצורה ניכרת. לפיכך אין הצדקה לבצע סקרים כאלה  כדי למנוע ממאירות של המעי.

                       

הערת העורך

מחלת הצליאק אינה מה שהייתה בעבר. המקרים המתגלים היום, הם קלים יותר מבעבר ולכן סביר להניח כי גם הסיבוכים יתמעטו. ילדים רבים מתגלים היום בלי תלונות קליניות ועם תמונה היסטולוגית קלה. האם כל הילדים האלה זקוקים לדיאטה ללא גלוטן? ברור הוא כי כאשר לילדים תלונות דוגמת חוסר דם או הפרעה בשגשוג אז חיוני לטפל בהם בדיאטה. אך כאשר אין תלונה קלינית בכלל ובמיוחד כאשר הביופסיה תקינה, האם יש צורך להמליץ על דיאטה ללא גלוטן ? כאן הדעות עדיין חלוקות.    

 

Malignancy in unrecognized celiac disease

Logan RFA

Gut 2009;58:618-9.

 

סגור חלון