Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/06/2009 הרפואה בראי ההיסטוריה- Sir Thomas Browne

 

סיר תומס בראון חי בין השנים 1605 ועד 1682 בעיר Norwich  הנמצאת צפון מערבית מלונדון. בראון היה רופא, אם כי הוא זכור בעיקר כפילוסוף וסופר ופחות בגין  בהיותו רופא. בראון נולד בלונדון אך למד רפואה במרכזי הרפואה הנודעים של המאה ה 17 – ליידן, מונפליאר ופדואה. בשובו מלימודיו הוא התיישב בעיר נוריץ ושם הוא עבד כל חייו כרופא, כפילוסוף כחוקר טבע ואספן של עתיקות.

ספרו החשוב ביותר הוא ה Religio Medici  'אמונתו של רופא'. הספר ראה אור בשנת 1643 ותורגם לכמה שפות ובמהרה הפך ל best seller. עשרים מהדורות הודפסו במשך חיי המחבר. הספר נכתב בתקופה בה נפרדו דרכיהם של הרפואה והמדע מצד אחד והכנסייה מצד שני. שם הספר עצמו היה פרדוקס – כי הייתכן – כך טענו אז – שרופא יכול להיות אדם דתי? בראון מנסה לפשר בין האמונה לבין ההיגיון ומודה כי דברים רבים בדת אינם מבוססים על היגיון ואינם ניתנים להוכחה על ידי ניסיונות מדעיים. לדוגמא, הוא שואל איך משה, המנהיג של עם ישראל, הצליח לשרוף את עגל הזהב, כאשר כולם יודעים שזהב לא ניתן לשרפה. הוא לא האמין ביום הדין ולא בגיהינום. בעיות אלה הטרידו אותו כי היה נאמן ל  Church of England מצד אחד אך לא היה מוכן לקבל את הדוקטרינות שלה. על אף הגישה הסקפטית שלו, הוא האמין בנשמה, כי הוא כותב " יש משהו בתוכנו שאינו קשור לגוף, יכול להינתק מהגוף ויתקיים גם לאחר מותנו. "   כמו כן הוא האמין במכשפות.

לבראון מעריצים רבים ביניהם הרופא הנודע Sir William Osler שמת בשנת 1919 שכתב על ספרו של בראון "הוא מלא עצות טובות, כגון שליטה עצמית, מסירות לתפקיד והתעניינות רבה בבני אדם".

מוזר שעל אף הדעות המתקדמות של בראון הוא עדיין האמין  בהימצאותן של מכשפות.

 


סגור חלון