Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/10/2009 מה הקשר בין אוטיזם לבין מחלות אוטו-אימונית.

המונח  Autistic spectrum disordersכולל קבוצת מחלות בהן קיימת הפרעה עצבית-התפתחותית מורכבת, המתבטאת בצירוף של ליקוי ביצירת קשר חברותי והתנהגות סטריאוטיפית ותחומי התעניינות מאוד מוגדרים.

 

מחקרים בשנים האחרונות התמקדו בקשר אפשרי בין מחלות אוטו-אימוניות אצל אמהות והפרעות אוטיסטיות בצאצאיהם. כמו כן נמצאו נוגדנים לחלבוני המוח של תינוקות בדמן של אמהות לילדים אוטיסטיים. משמעות תופעה זו אינה ידועה, כי אפשר למצוא נוגדנים כאלה גם אצל אמהות של ילדים בריאים. לכן נראה כי בנוסף לנוגדנים למוח העוברי דרושים גורמים נוספים – אולי גורמים גנטיים וגורמים סביבתיים ברחם -   שפועלים יחד בגרימת נזק למוח המתפתח. 

 

כמה מחקרים אפידימיולוגיים כבר עמדו על הקשר בין מחלה אוטו-אימונית אצל האם לבין תופעות אוטו-אימוניות בצאצאיה. מחקר אחד גילה כי כאשר האם לוקה במחלת הפסוריאזיס גובר הסיכון להופעת מחלה אוטיסטית בפרי בטנה. מחקר נוסף מצא כי קיים קשר בין מחלות אוטואימוניות אצל נשים בכלל ודלקת פרקים – rheumatoid arthritis  בפרט, לבין מחלה אוטיסטית בילדיה. מחקר שלישי אישש את הקשר בין מחלות אוטו-אימוניות אצל האם לבין אוטיזם בילדים וקבע שקשר כזה אפשר להוכיח גם בין  מחלה אוטו-אימונית של בלוטת התריס אצל האם לבין אוטיזם בילדיה. קבוצה נוספת של חוקרים ערכה מחקר אפידימיולוגי אצל 111 ילדים שלקו באוטיזם. הם מצאו קשר בין אוטיזם  בילדים לבין קוליטיס כיבית אצל האם וסוכרת מסוג 1 אצל האב. במחקר נוסף לא עלה בידי החוקרים לגלות קשר כלשהו בין מחלה אוטו-אימונית של האם לבין אוטיזם בילדיה.

 

החוקרים במחקר לפנינו טוענים שבמחקרים הקודמים מספר החולים היה קטן מדי והקריטריונים לאבחנה לא היו מוגדרים דיים.  ואמנם, במחקר עליו נדווח כאן מספר המשתתפים היה גדול פי עשר מאשר במחקרים קודמים והאבחנה התקבלה מה- Danish National Psychiatric Registry , כלומר איגוד לאומי של פסיכיאטרים של דנמרק המקפיד על אבחון אוטיזם לפי קני מידה קפדניים ביותר.

 

במחקר השתתפו  3325 ילדים שאובחנו כמקרי אוטיזם במשך תקופה של 10 שנים בדנמרק. מהם 1089 מקרים הוגדרו כמקרי infantile autism. החוקרים הרחיבו את המידע שלנו על הקשר בין מחלות אוטו-אימוניות אצל האם לבין האבחנה של אוטיזם אצל הילדים : -   שלוש מחלות אוטו-אימוניות במשפחה העלו את הסיכון של אוטיזם אצל הילדים והן מחלת הצליאק, דלקת פרקים rheumatoid arthritis  וסוכרת מסוג 1.

 

לסיכום, המחקר מאשש את הקשר בין דלקת פרקים וסוכרת מסוג 1  אצל נשים לבין אוטיזם אצל הצאצאים ומגלה שגם מחלת הצליאק באמהות הוא גורם סיבון לאוטיזם בילדיה.

המאמר הופיע בירחון Pediatrics  מחודש אוגוסט 2009

 

Association of family history of autoimmune diseases and autism spectrum disorder

Atladottir HO et a

Pediatrics 2009;124:687-94.

 

 

 

סגור חלון