Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/12/2009 מדוע פגות מהווה גורם סיכון לפתח אוטיזם ?

במגזין הקודם הבאנו מאמר אשר תיאר את סיבות העלייה במספר הפגים הנולדים וגם בישר לנו שיש שיפור במספר הפגים ששורדים ושיש ירידה באחוז הפגים הנפגעים נוירולוגית. המאמר לפנינו היום מתייחס גם לבעיות הפגות ומנסה למצוא את הסיבות אשר יסבירו מדוע פגות היא גורם סיכון לפתח אוטיזם – כי יש הטוענים שפגים נמצאים בסיכון מוגבר לפתח אוטיזם.

ישנן מספר תסמונות שונות הנכללות תחת הכותרת autistic spectrum disorders  - אך שלוש  תופעות משותפות לכולן והן :-

הפרעות בתקשורת.

הפרעות בחיים חברתיים.

והתנהגות סטריאוטיפית.

 

התלונות מופיעות מוקדם בחיים ועל פי רוב הילד ומשפחתו זקוקים לתמיכה רבה.

האטיולוגיה של המחלה לא מובנת די הצורך. אין ספק שיש מרכיב גנטי ניכר, אך יחד עם זה קיימים גורמים נוספים שאינם גנטיים. סקירות קודמות הראו כי סיבוכים סוב-לידתיים הם גורם סיכון לפתח אוטיזם וכנראה כי סיבוכים אלה מפריעים להתפתחות המוח. סקירות אחרות הראו כי כאשר החיים העובריים הם פחות מ 37 שבועות, יש סיכון מוגבר שהילד יפתח תמונה אוטיסטית. ממצא זה אינו מקובל על כולם ומחקרים אחרים לא הצליחו להוכיח כי פגות גורם סיכון לאוטיזם. גורמים סביבתיים נוספים אשר מגבירים את הסיכון לפתח  אוטיזם הם גיל מבוגר של האם, IUGR כלומר הפרעה בגדילה התוך רחמית וציון APGAR נמוך בלידה. אלה הן העובדות אך המנגנון דרכו נוצרת ההתנהגות האוטיסטית עדיין נעלם מהבנתנו.

 

במחקר לפנינו מטרת החוקרים הייתה לבדוק מחדש את החשד שפגות אמנם גורם סיכון לפתח אוטיזם ושנית אם ניתן להוכיח קשר בין סיבוכים סוב לידתיים לבין תסמונת האוטיזם.

 

בסקר נכללו 1216 מקרים של אחת התסמונות הנכללות תחת הכותרת autistic spectrum disorders  ואשר נולדו בשבדיה בין השנים 1987 לבין  2002. שמות הילדים האוטיסטים נמצאו במכתבי שחרור מבית חולים, כלומר בקבוצת הילדים האוטיסטים נכללו רק ילדים בהם האבחנה נקבעה באשפוז. לכן יש להניח שהילדים האוטיסטים היו מקרים קשים יותר מאשר כלל אוכלוסיית הילדים האוטיסטים. לכל חולה נבחרו חמישה מקרי בקרה. בקבוצת הבקרה היו 6080 ילדים בריאים  מותאמים בגיל, במין ולפי בית היולדות לקבוצת החולים.

 

התוצאות הראו שאמנם יש קשר בין פגות לבין התסמונת האוטיסטית, הסיכון שפג יסבול מאוטיזם פי שניים יותר גבוה מאשר תינוק שנולד במועד, ניתוח נוסף של התוצאות הראה כי לא הפגות היא אשר גרמה להופעת תסמונת האוטיזם, אלא הסיבוכים הסוב-לידתיים. הסיבוכים הסוב-לידתיים שגרמו לכאורה להופעת האוטיזם היו רעלת ההריון, הפרעה בגדילה התוך רחמית IUGR, מומים מלידה, ציון APGAR נמוך חמש דקות אחרי הלידה, דימום תוך גולגולתי, בצקת מוחית ופרכוסים בתקופה הניאו-נטלית.  מנגד, הסיבוכים של היפוגליקמיה, מצוקה נשימתית וצהבת ניאונטלית היו גורמי סיכון לאוטיזם בילדים שנולדו במועד ולא לפגים.

 

החוקרים מסכמים שאמנם כן – יש קשר בין פגות לבין הופעת תסמונת אוטיסטית. אך הניתוח הסטטיסטי הראה שלא הפגות  עצמה היא אשר גורמת לאוטיזם, אלא מספר סיבוכים שהם שכיחים יותר אצל פגים מאשר אצל ילדים הנולדים במועד.

 

המאמר הופיע בירחון האלקטרוני Pediatrics  לחודש נובמבר 2009

 

Can association between preterm birth and autism be explained by maternal or neonatal morbidity

Buchmayer S et al

Pediatrics 2009;124:e817- e825

 

סגור חלון