Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/08/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/11/2003 גילוי מוקדם של סרטן הריאה על-ידי CT ו-PET במעשנים כבדים (JC 402)

ג'ורנאל קלאב, מגזין 402: מתוצאות מחקר המתפרסם ב-Lancet עולה ששימוש ב-CT ספיראלי בשילוב עם בדיקת PET יכול לזהות ביעילות סרטן ריאה בשלבים מוקדמים.

 

ההישרדות למשך 5 שנים מסרטן הריאה באירופה, היא 10%. הסיבה העיקרית לכישלון הטיפולי הוא גילוי מאוחר של מחלה מפושטת וזאת מפני שההישרדות לטווח ארוך של סרטן הריאה, אם מתגלה בשלב מוקדם, היא 80%.

 

בשנות ה-70, ממשלת ארצות הברית מימנה מחקרים לגילוי מוקדם של סרטן הריאה, אך גם לצילום חזה וגם לציטולוגיה (Cytology) מכיח, שנוסו אז, רגישות וסגוליות נמוכות. לעומת זאת, ההצלחה של CT לגילוי מוקדם כפי שדווח ביפן היתה טובה יותר.

 

מחקר אחר הראה ש-CT ספירלי מצא גידולים קטנים מאוד, הניתנים לניתוח ב-96% מהמקרים ו-80% מתוך הגידולים סווגו כ-STAGE 1.

 

עישון מאפשר לזהות בקלות את הנמצאים בסיכון גבוה לסרטן הריאה. מחקר זה בוצע במעשנים. נשואי המחקר עברו בדיקת CT ספיראלי פעם בשנה במשך 5 שנים. ממצאים לא ברורים עברו בדיקת CT ברזולוציה גבוהה. בדיקת PET השלימה את הברור כאשר שתי הבדיקות הראשונות לא הביאו למסקנה ברורה.

 

המחקר אינו אקראי וגויסו אליו נחקרים על-ידי מודעות בעיתונים ותשדירים בטלוויזיה. השתתפו במחקר כ-1000 מעשנים או מעשנים בעבר, רובם גברים בגיל ממוצע של 58 שנים אשר עישנו בממוצע 40 שנות חפיסה כל אחד. כ-15% מהמשתתפים, לא עישנו בהצטרפותם למחקר. בכניסתם למחקר נמצאו כ-300 נודולים (Nodule) ריאתיים, בכ-20% מהמשתתפים. בכאחוז אחד נוסף נמצאו נגעים לא נודולרים.

 

הדמיה נוספת בוצעה בכ-5% מהממצאים וסרטן ריאה אובחן, לבסוף, ב-20% מאלו שעברו הדמיה נוספת, כלומר, רק באחוז אחד מכלל המשתתפים. לאחר שנה עברו הנבדקים בדיקה חוזרת, בכ-10% מהמשתתפים נמצאו נודולים חדשים, ובאחוז נוסף נגעים לא נודולריים.

 

מתוך כל הנגעים החדשים, רבע מהמקרים הופנו לבדיקת הדמיה נוספת וסרטן אובחן באחוז אחד מהמשתתפים במחקר. כלומר בכשליש מהנקראים לבדיקה חוזרת. בסה"כ, נמצאו 440 נגעים לא מסוידים, בכ-300 מתוך 1000 המשתתפים. הגיל הממוצע לגילוי הסרטן היה 60 שנה.

 

בכניסה למחקר השתמשו ב-PET כדי לבדוק 29 משתתפים, וכ-40% נמצאו "חיוביים" בבדיקת ה-PET. בדיקת ה-PET, פורשה כחיובית בשמונה מתוך 9 משתתפים שאובחנו כלוקים בסרטן, ועזרה להגיע לאבחנה הנכונה ב-40% מהמקרים הלא ברורים לאחר CT ברזולוציה גבוהה. לעומת זאת, תוצאות בדיקת ה-PET הביאו לביצוע ביופסיה בשלושה מתוך חמישה נגעים שפירים.

 

לאחר שנה, בוצעה הבדיקה ב-13 חולים, והיא היתה חיובית ב-11 מתוכם. כל מקרי הסרטן, למעט אחד, היו חיוביים בבדיקת ה-PET.

 

10 מתוך 11 מקרי הסרטן שהתגלו בבדיקה הראשונה וכל המקרים, בבדיקה לאחר שנה, עברו כריתה מלאה, דרגת ההתפשטות של המחלה היתה נמוכה יותר בבדיקה השניה.

 

לסיכום: מחקר זה מראה ששימוש ב-CT ספיראלי בשילוב עם בדיקת PET יכול לזהות ביעילות סרטן ריאה בשלבים מוקדמים.

 

Early lung-cancer detection with spiral CT and positron emission tomography in heavy smokers: 2-year results. Ugo Pastorino. Lancet 2003; 362: 593-97.

סגור חלון