Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 18/07/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

17/01/2010 טיפול התנהגותי להרטבה בלילה

השאלה שעמדה בפני החוקרים הייתה: האם אפשר לטפל בהרטבת לילה על ידי טיפול התנהגותי פשוט ?

כדי לענות על השאלה עקבו החוקרים אחרי 570 ילדים שהיו בטיפולם בגלל הרטבת לילה. גיל הילדים נע בין 5 עד 7 שנים, כאשר מחציתם הייתה קבוצה טיפולית והיתר קבוצת בקרה. בקבוצה הטיפולית, הורים העבירו את הילדים לבית שימוש כדי להטיל שתן שעתיים לאחר ששכבו לישון. ערנות לא היתה תנאי – כלומר יתכן וחלק הילדים לא התעוררו לגמרי אלא רק מספיק כדי להטיל שתן. למחרת הילדים היבשים קיבלו פרס – כוכב על גבי לוח. ילדים להם היו שבועיים ללא הרטבה הוגדרו כילדים שנגמלו מההרטבה.

כעבור חצי שנה 37% של הילדים בקבוצה הטיפולית היו יבשים בלילה בהשוואה ל 21% בקבוצת הבקרה. תוצאה זו נחשבה כמובהקת מבחינה סטטיסטית – p<.01. בדיקה חוזרת כעבור שלוש שנים גילתה שההפרש בין שתי הקבוצות עדיין נשאר בעינו.

החוקרים מסכמים כי טיפול התנהגותי עדיין מועיל עבור ילדים המרטיבים בלילה.

 

הערות של עיתון Journal of Pediatrics

יש לשבח את החוקרים שניסו טיפול שמרני לילדים המרטיבים בלילה. יתכן וטיפול זה יעניין רופאים שמהססים להשתמש בתרופות דוגמת  desmopressin  בילדים בני חמש עד שבע שנים – הגיל שטופל במחקר זה. האופציה השנייה, השימוש בפעמון המצלצל בעת ההרטבה מסובך למדי וגם מעבר ליכולות הכספיות של חלק מהמשפחות. הרטבת לילה גורמת למתח במשפחה וכדאי לנסות כל טיפול שעלול לעזור. לא ברור מהמאמר אם אפשר היה להפסיק טיפול לאחר שהילד היה יבש משך שבועיים או אם יש צורך להמשיך טיפול גם לאחר מכן.

 

ברור שטיפול זה דורש ילדים המוכנים לשתף פעולה וילדים עם מוטיבציה. במעקב כעבור שלוש שנים שלושת רבעים מהילדים בשתי הקבוצות היו יבשים. חלק מהילדים עדיין היו בטיפול בשיטת הטיפול ההתנהגותי.

המאמר וההערות הופיעו ב Journal of Pediatrics  כרך 154 דף 662

 

Simple bevavioural modification may be effective first line treatment in resolution of nocturnal enuresis

Van Dommelen P et al/

J Pediatr 2009;154:662-6

 

סגור חלון