Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 23/03/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

17/01/2010 האם ניתן למנוע דיכאון אצל נוער באמצעות טיפול קוגניטיבי התנהגותי ?

השאלה בפני החוקרים הייתה האם ניתן למנוע התקפי דיכאון אצל נוער מתבגר שנמצא בסיכון לדיכאון על סמך תולדות משפחה וזאת באמצעות שיטות טיפול התנהגותי קוגניטיבי.

כדי לענות על השאלה השתתפו במחקר ארבעה מרכזים רפואיים בארצות הברית. החולים היו 316 מתבגרים בין הגילים 13 ועד 17 שנים. בכל מקרה ההורים סבלו מדיכאון בעבר או בהווה. המשתתפים בעצמם סבלו מדיכאון בעבר או לפחות היו להם סימנים שרמזו על נטייה לדיכאון. בלי להיכנס לפרטי הטיפול, נסתפק בתיאור שהטיפול ניתן כטיפול קבוצתי, פעם בשבוע למשך תשעים דקות. לאחר שמונה שבועות הראשונים הטיפול נמשך בתדירות נמוכה יותר במשך ששה חודשים. בקבוצת הבקרה היו חולים דומים בטיפול קונבנציונאלי.

התוצאה נמדדה לפי מספר התקפי דיכאון שנמשכו לפחות שבועיים בקבוצה הטיפולית בהשוואה לקבוצת  הבקרה.

בתום המחקר התברר ש - 21.4% בקבוצה הטיפולית פיתחו מצב דכאוני לעומת 32% בקבוצת הבקרה. יחס סיכון – כלומר hazard ratio -   של 0.63. גורם חשוב שהשפיע על הטיפול היה המצב הנפשי של ההורים בעת תחילת הטיפול. כאשר ההורים היו במצב נפשי תקין בעת תחילת הטיפול, אז הטיפול אצל ילדם היה יעיל יותר – רק 11% בקבוצה הטיפולית פיתחו סימני דיכאון לעומת 40% בקבוצת הבקרה. כאשר אחד ההורים סבל מדיכאון בעת הטיפול, התוצאות הראו כי אין שום תועלת במתן הטיפול. במילים אחרות, אין מקום לטפל בשיטה ההתנהגותית קוגניטיבית בילד כל עוד והמצב הנפשי של ההורים מעורער.

           

 הערת מערכת  Journal  of Pediatrics

זה אחד המחקרים הבודדים המראים תוצאות חיוביות משכנעות לטווח ארוך בטיפול מניעתי לדיכאון.  שמונים ושמונה אחוז מהמשתתפים כבר סבלו מהתקף דכאוני בעבר, כך שניתן לקבוע שהטיפול בעיקר ניתן כדי למנוע התקף נוסף אצל חולי דיכאון. הבעיה היא שגם כאשר נותנים פלסבו בצורת כדור אפשר להשיג תוצאות טובות בשבעים אחוזים של חולי דיכאון. מאחר ובמחקר הנוכחי קבוצת הבקרה לא קבלה טיפול, קשה להוכיח שאופן הטיפול הוא זה שחולל את הריפוי. יחד עם זה, המחקר מראה בצורה חד משמעית שקיימת אפשרות לצמצם התקפי דיכאון על ידי טיפול יחסית פשוט אצל חולים שכבר היו בדיכאון בעבר. זה צעד קדימה חשוב מאד. מה שנשאר לעשות הוא לברר איזה מרכיב של הטיפול הוא שחולל את השיפור, ואיך ניתן להגביר את השפעתו.

מאחר ולדיכאון מחיר כבד לאדם הסובל ולאכלוסייה בכלל – כל טיפול יעיל הוא מאד רצוי.

המאמר הופיע בעיתון  Journal of the American Medical Association  

 

Cognitive behavioural therapy prevents depression in at risk adolescents.

Garber J et al

JAMA 2009;301:2215-24

 

 

 

 

 

סגור חלון