Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/02/2010 האם תינוקות שנולדו קטנים לגיל העובר יהיו קטנים גם כמבוגרים.

 

מדובר על תינוקות שנולדו קטנים לגיל העובר – SGA small for gestational age. ידוע שתינוקות שנולדו במשקל נמוך יישארו קטנים מעמיתיהם כאשר יגיעו לבגרות.

 

המחקרים שבדקו תופעה זו על פי רוב השוו את המשקל בלידה עם האורך בגיל בסביבות 17 שנים.

 

אין מידע רב שמשווה את האורך של תינוקות שנולדו קצרים לגיל העובר עם הארוך כאשר מגיעים להיות מבוגרים.

 

החוקרים מבית חולים שניידר ערכו מחקר להשלים את האינפורמציה שחסרה. הם מצאו שתינוקות משני המינים שנולדו קצרים בלידה יישארו קצרים גם בגיל 17 בהשוואה לקבוצת תינוקות שנולדו באורך תקין.

 

המאמר הופיע בירחון Archives of Disease in Childhood   לחודש דצמבר 2009.

 

. 

 

סגור חלון