Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/03/2010 אצל ילדים הסובלים מכוויות חייבים לשלול גם שברים.

פגיעות גופניות הן גורם נפוץ לתחלואה ותמותה באוכלוסיית הילדים. למרבה הצער לעיתים קרובות האבחנה הנכונה מוחמצת כי הורים מסתירים מידע ורופאים לא תמיד מודעים לשכיחות של התעללות פיזית בילדים. האקדמיה לרפואת ילדים בארצות הברית ממליצה על סקירה של כל השלד אצל כל ילד שטרם מלאו לו שנתיים, שמתקבל למחלקה בחשד להתעללות. יש רופאים אשר אינם מסכימים עם הנחיות אלה, אלא דוגלים בדעה שילדים הסובלים מכוויות, גם אם הן תוצאה של התעללות והזנחה, אינם בסיכון לשברים ואין צורך להזמין סקירה של כל השלד. המחקרים בנידון אינם תומכים במסקנה זו אלא מוכיחים שגם ילדים עם כוויות נמצאים בסיכון מוגבר לשברים בעצמות הגוף. לאור העדר תמימות דעים בנדון החליטו החוקרים של העבודה לפנינו לבדוק, באופן רטרוספקטיבי, את שכיחות של שברי עצמות בקבוצת ילדים שלקו בכוויות והופנו למומחים להתעללות בילדים לשם אבחון.

למטרה זו החוקרים השתמשו בתיקים של ילדים שנבדקו במסגרת מחקר המכונה ULTRA דהיינו Using liver transaminases to recognize abuse מחקר שבודק את האפשרות של גילוי מקרי התעללות על ידי בדיקת אנזימי הכבד. החוקרים אספו נתונים של 1676 ילדים שטרם מלאו להם חמש שנים ואשר הופנו לצוותי הגנה לילדים לשם ברור. החוקרים בדקו את אחוז הילדים שחוו כוויות ואשר בסקירת השלד התברר שבנוסף לכוויה הם גם סבלו משברים. 

התוצאות הראו כי מבין ילדים שלקו בכוויות, אצל 18%  סקירת השלד גילתה שיש להם גם שבר בעצמות. ב11 ילדים נמצא יותר משבר אחד  וב 12 ילדים השברים כבר הראו סימנים של ריפוי. חשוב לציין שסימנים קליניים של שבר נמצאו בילד אחד בלבד ומכאן החשיבות של סקירת השלד. לגבי הכוויות מעניין – וגם עצוב – לציין שהכוויות כללו סימני סיגריות, מציתים ומכשירים חשמליים.

מסקנת החוקרים היא שכל ילד שטרם מלאו לו שנתיים המופנה לרופא בגלל כוויות, אם יש חשד לאפשרות של התעללות, חייב להיבדק בסקירת השלד כדי לשלול שברי עצמות.

 

המאמר הופיע בירחון Pediatrics   מכוון מיום 18 לינואר 2010.  

 

Incidence of fractures among children with burns with concern regarding abuse

DeGraw M et al

Pediatrics 2010;125:e295-e299

 

 

 

סגור חלון