Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 20/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/03/2010 מתי יש צורך במתן תרופות אנטיביוטיות לתינוקות הלוקים בעלייה בחום הגוף בשלושת החודשים הראשונים לחיים ?

הערכה נכונה של עלייה בחום הגוף אצל תינוקות בחודשים הראשונים לחיים –  זה נושא חשוב ורבות כבר נכתב בנידון. מתי יש לתת תרופות אנטיביוטיות ומתי מותר לחכות. יילודים נמצאים בסיכון גבוהה להידבק במחלות זיהומיות. מערכת החיסון אצל יילודים טרם הבשילה והריריות חדירות יחסית לפתוגנים. ידוע ש 10% מתינוקות הלוקים בעלייה בחום הגוף בחודשים הראשונים לחיים, יסבלו מזיהום חיידקי חמור.

עד שנת 1985 ההנחיות דרשו שכל תינוק שטרם מלאו לו ששים יום  והלוקה בעלייה בחום הגוף, יעבור ברור ספטי מלא ולאחר מכן יקבל טיפול אנטיביוטי תוך ורידי. הסיבה לכך הייתה כי קני המידה שהיו בשימוש לאבחן זיהומים רציניים לא היו מספיק רגישים כדי לשלול זיהום חיידקי חמור. לגישה זו חסרונות רבים, כי היא גרמה לאשפוזים מיותרים, להדבקות ממחלות אחרות במחלקה, לשימוש מיותר של תרופות אנטיביוטיות, לעלייה בזני חיידקים עמידים לתרופות האנטיביוטיות ולתופעות לוואי לתרופות שנתנו. כתוצאה מכך החוקרים קבעו מספר אמות מידה שבאמצעותן אפשר יהיה להבדיל בין זיהום חמור לזיהום קל ובמקום לתת תרופות אנטיביוטיות לדאוג להשגחה צמודה של החולה ולעמוד על התפתחות הסימנים הקליניים. לאחר שקלינאים שונים השתמשו באמות מידה שרירותיות על מנת להעריך את חומרת המחלה של תינוקות עם חום, התחילו חוקרים שונים לבדוק באיזו מידה אמות המידה בהן השתמשו - מהימנות. החוקרים במאמר לפנינו  ניתחו תוצאות של 21 מחקרים אשר בדקו באופן פרוספקטיבי ורטרוספקטיבי את יעילותן של אמות מידה לאבחון מחלות חיידקיות חמורות. סך הכל נבדקו הנתונים של 1858 תינוקות. מתוכם, ועל סמך הערכה קלינית, 870 תינוקות נחשבו כשייכים לקבוצת תינוקות בסיכון נמוך. הם נשארו בהשגחה ולא קיבלו תרופות אנטיביוטיות. ששה חולים בסיכון נמוך כביכול, נמצאו מאוחר יותר כסובלים מזיהום חיידקי חמור.

 עם היוודע הטעות התחילו טיפול אנטיביוטי. כולם הבריאו. במחקרים הפרוספקטיביים הסיכון שתינוק בסיכון נמוך יתגלה כסובל מזיהום חיידקי חמור היה  0.67% בלבד.

החוקרים מסכמים כי אמות מידה לסיכון נמוך מהוות כלי טוב להערכת חומרת המחלה בתינוקות בני 90 יום ופחות. השימוש בהם חוסך טיפול אנטיביוטי אצל 30% מהתינוקות הלוקים בעלייה בחום הגוף ועל ידי כך מנעו ימי אשפוז מיותרים, שימוש לא מוצדק בתרופות אנטיביוטיות ותופעות לוואי של התרופות האנטיביוטיות.

ברור שאמות המידה השתנו ממחקר למחקר, אך על פי רוב הסתמכו  על הקריטריונים של Rochester, של Philadelphia  ושל Pittsburgh.

החוקרים  הגיעו למסקנה ששימוש באמות מידה המצביעות על סיכון נמוך לזיהום חיידקי חמור, אצל תינוקות שטרם מלאו להם 90 יום מהימנות למדי ואפשר להשתמש בהן בלי לסכן את חיי החולה.

 

המאמר הופיע בעיתון Pediatrics  לחודש ינואר 2010. 

 

Performance of low risk criteria in the evaluation of young infants with fever ?

Huppler AR et al.

Pediatrics;125:228-33.

 

 

סגור חלון