Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

14/03/2010 רמת ה LDH בהפרשות האף מבשרות את חומרת התקף הברונכיוליט

                                                                                                              

ברונכיוליט -   דלקת הסימפונונים – הוא סיבת האשפוז הנפוץ ביותר במחלקות ילדים. על פי רוב הגורם הוא נגיפי ובמרוצת השנים האחרונות הגורם האיטיולוגי מתגלה באחוזים גדלים והולכים הודות לשיטות אבחנתיות רגישות יותר. נגיף ה respiratory syncitial virus  הוא הגורם העיקרי לדלקת הסימפונונים, אם כי מספר נגיפים נוספים מסוגלים לגרום למחלה זהה. לעת עתה אין לנו בדיקה ביוכימית שתעזור לנו באומדן חומרת המחלה ותאפשר לנו להתנבא באשר לצורך לאשפוז. יתכן ובדיקת רמת האנזים lactic dehydrogenase -  - LDH - תמלא תפקיד זה, כי אנזים זה משקף את דרגת הנזק שנגרם לרקמות. LDH הוא אנזים שנמצא בריריות ותפקידו לחמצן סובסטרטים אורגניים שונים. האנזים נמצא בכל האברים העיקריים ונוכחותו מחוץ לתאים מרמזת על נזק לרקמות ולדלקת. מדידת האנזים LDH בהפרשות הסמפונות וקנה הנשימה משמש לנו כסממן לנוכחות של דלקת, אך עד כה שיטה זו לא שמשה ככלי להערכת חומרת המחלה במקרים של ברונכיוליט.

ההשערה שלנו הייתה, כי רמת ה LDH בהפרשות דרכי הנשימה תשקף התגובה הא

ימונית הדלקתית ומדידת אנזים זה תוכל לשמש לנו כסממן לחומרת מחלת הברונכיוליט. הממצאים שלנו מראים כי יש יחס הפוך בין רמת האנזים LDH בהפרשות של דרכי הנשימה לבין חומרת המחלה:- ככל שרמת האנזים גבוהה יותר, כך  מהלך המחלה קל יותר. יש לציין עיקרון חשוב שהחוקרים כבר גילו בעבודה קודמת והוא שככל שהתגובה האימונית של הגוף חזקה יותר, בה במידה  מהלך המחלה יהיה קל יותר.

 

במחקר, שהיה רטרוספקטיבי, נכללו 98 תינוקות. שטרם מלאו להם 24 חודש. הגיל הממוצע היה 5.6 חודשים. 64% מהחולים היו זכרים. בארבעים ושש אחוזים התקבלו תולדות משפחה של קצרת – אסתמה – וב22% של דרמטיטיס אטופית.

כאשר החולים הגיעו לחדר מיון, המחלה נמשכה כבר 4 ימים בממוצע.   ב 84%  נמצא גורם וירלי. הנגיף העיקרי היה כמובן, נגיף ה  RSV ב 66% של מקרים. השני בשכיחות היה נגיף ה rhinovirus ב 20%.  מעניין לציין שב 16% נמצאו יותר מנגיף אחד. השיטות המעבדתיות הבחינו בין זני RSV-A    לבין זני RSV-B    אך מהלך המחלה היה זהה בשני הזנים.

 

הגיל של החולים, המוצא האתני, תולדות משפחה של מחלה אטופית או חשיפה לעשן סיגריות במשפחה – לא השפיעו על רמת ה LDH בהפרשות. מנגד, כאשר נמצא נגיף בהפרשות, רמת ה LDH הייתה גבוהה יותר בהפרשות דרכי הנשימה  בצורה מובהקת סטטיסטית. 

לא נמצא מתאם בין רמות ה LDH בנסיוב של החולים לבין הרמה בהפרשות דרכי הנשימה.  בילדים שחלו בדלקת הסימפופונים כתוצאה מזיהום ב RSV רמות ה LDH בהפרשות היו גבוהות יותר מאשר בילדים שחלו בדלקת הסמפונונים כתוצאה מזיהום בנגיף אחר, או שלא בודד נגיף בהפרשות. ניתוח סטטיסטי  גילה עוד, שבילדים שנשלחו הביתה מחדר מיון עקב מהלך יחסית שפיר של מחלתם, רמות ה LDH היו גבוהות יותר מאשר בילדים שהתקבלו למחלקה. – במילים אחרות ככל שרמת ה LDH גבוהה יותר  בהפרשות דרכי הנשימה כך קטן הסיכון שהחולה יזדקק לאשפוז.

 

החוקרים בדקו עוד את הרמה של ציטוקינים פרו-דלקתיים בהפרשות -דוגמת איטרלוקין 2, איטרפרון אלפא, ו  tumor necrosis factor alpha,   ומצאו שהרמה של ציטוקינים אלה הייתה ביחס ישיר לרמת ה LDH.

 

מסקנת החוקרים הייתה שמדידת רמת ה LDH בהפרשות של חולה דלקת הסמפונונים יכולה לעזור בהחלטה לגבי אשפוז של תינוק עם ברונכיוליט הנמצא בחדר מיון.

 

הערת העורך

חשוב לזכור שדווקא רמה גבוהה של LDH מבשרת טוב, כי זה משקף תגובה אימונית חזקה של הגוף.  המאמר הופיע בירחון המקוון של עיתון ה Pediatrics   והופיע באינטרנט ביום 25 לינואר 2010

 

LDH concentration in nasal wash fluid as a biochemical predictor of bronchiolitis severity

Laham FR et al

Pediatrics 2010;125:e225 – e 233

          . 

סגור חלון