Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 18/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

18/04/2010 האם זיהום בהליקובקטר פילורי גורם לכאבי בטן
 

החיידק הליקובקטר פילורי הוא אחד החיידקים הנפוצים ביותר ונמצא בכ 50% של אוכלוסיית העולם. יש פער ניכר בין ארצות מתפתחות שם שכיחות החיידק מגיעה ל90% בגיל 40 ואילו בארצות מפותחות בהן השכיחות היא 40% בגיל זה. תקופת ההדבקות היא על פי רוב בילדות. במבוגרים החיידק גורם לגסטריטיס כרונית, לכיב פפטי וכן הוא גורם סיכון לפיתוח אדנוקרצינומה באזור הקרדיה ולהתפתחות לימפומה ברירית הקיבה. על אף עובדות אלה, הידועות לנו, עדיין רב הנסתר מהגלוי. ההנחיות לגבי הצורך לבצע בדיקות לגילוי החיידק שונות ואין תמימות דעים. יש אומרים שאין מקום לערוך בדיקות להמצאות החיידק אצל ילדים המתלוננים בכאבי בטן חוזרים – RAP recurrant abdominal pain of childhood - ויש הטוענים שחיוני לחפש את החיידק בכל מקרה של כאבי בטן חוזרים אצל ילדים. חילוקי דעות אלה משקפים את האי-ודאות באשר לשאלה האם החיידק גורם לכאבי בטן אצל ילדים ואם לא.

כיום אפשר להשתמש במספר בדיקות אבחנתיות כדי לגלות את נוכחות החיידק, כולל תבחין הנשימה, דהיינו urea breath test , בדיקת האנטיגן בצואה, או הימצאות נוגדנים בנסיוב. ריבוי בדיקות אלה יגרום לעלייה במספר המקרים המאובחנים. אם כן חשוב שתהיה לנו מדיניות מבוססת והגיונית לגבי ילדים הלוקים בכאבי בטן חוזרים. החוקרים בדקו את הספרות המתייחסת לקשר בין תלונות גסטרואנטסטינליות לבין הימצאות החיידק. החוקרים בדקו 38 מאמרים. נביא כאן רק את השורה התחתונה של ניתוח סטטיסטי זה והיא שאין קשר בין הימצאות החיידק הליקובקטר פילורי בקיבה לבין כאבי בטן חוזרים וכאבי בטן ברום הבטן.


הערת העורך

כאבי בטן חוזרים recurrent abdominal pain of childhood – פוגעים בכ 20% של ילדים וזיהום בהליקובקטר נמצא בכ 40% של ילדי בית ספר בארץ שלנו. לכן ברור שיהיו מקרים בהם שתי התופעות יופיעו בו זמנית. לפיכך חשוב שהאמת תאמר – לא נמצא קשר בין זיהום בהליקובקטר לבין כאבי בטן של ילדים להוציא כמובן את אלה אשר כבר פיתחו כיב. לרופא העובד בלחץ במרפאתו אין תמיד הזמן או הסבלנות לברר אם יש גורם אמוציונלי היכול להסביר את כאבי הבטן. קל יותר להזמין בדיקת תבחין נשימה להליקובקטר ואם היא חיובית להתיימר שהנה מצאנו את סיבת כאבי הבטן. החולה מקבל את הטיפול המשולש המקובל או משהו דומה לו וכאשר הכאבים ממשיכים לאחר הטיפול, הוא או הוריו משוכנעים כי הטיפול לא היה יעיל או שהילד נדבק מחדש. לכן נראה לי שנהיה כנים עם עצמנו ועם המטופלים שלנו ונודה שאין קשר בין כאבי הבטן לבין הזיהום בהליקובקטר פילורי.

המאמר הופיע בכתב העתonline Pediatrics מ 15 לפברואר 2010.

Association between helicobacter pylori and gastrointestinal symptoms in children Spee LAA et al

Pediatrics 2010;125:e651-e669

סגור חלון