Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

18/04/2010 האם תרופות אנטי דכאניות משפיעות על התפתחות התינוק שייולד

הדיכאון אינו תופעה נדירה בעת ההריון. לפי האומדנים כ 17% של נשים הרות בארה"ב נגועות בדיכאון ובבריטניה כ13%. לכן טיפול אנטי-דכאוני שכיח אצל נשים הרות על אף העובדה שטרם נבדקו בצורה יסודית תופעות לוואי אפשריות אצל התינוקות.

היום נמצאות בשימוש תרופות משתי משפחות עיקריות:-

    *תרופות ממשפחת ה , the tricyclic antidepressants ה TCAS

    *ותרופות ממשפחת ה SSRI's ה selective serotonin reuptake inhibitors

ניסויים אצל מכרסמים הראו כי מתן תרופות משתי המשפחות האלה גורמות להפרעות התנהגותיות ולשינויים היסטולוגיים במוח של החיות. שינויים אלה נמשכים עד שהחיות מגיעות לבגרות.

ממחקרים שנערכו בתינוקות עד כה, אפשר ללמוד כי מתן תרופות אנטי-דיכאוניות בעת ההיריון משפיע על התגובה לכאב כאשר התינוקות מגיעים לגיל חודשיים. לא נמצאו הפרעות התנהגותיות בגיל מבוגר יותר. מחקרים על השפעת ה SSRIS בעת ההיריון הגיעו למסקנות שונות: אלה שמצאו פגיעה בהתפתחות של מוטוריקה עדינה ואלה שלא מצאו השפעה כלשהי. לכן יש דרישה למחקרים נוספים.

במחקר לפנינו החוקרים בדקו את הזמן הדרוש להשיג את אבני המיל ההתפתחותיים המקובלים אצל תינוקות שאמותיהם נטלו תרופות אנטי-דיכאוניות בעת ההיריון. במחקר השתתפו 415 נשים בדנמרק, שלקו בדיכאון ונטלו תרופות אנטי-דיכאוניות, 489 נשים שלקו בדיכאון ולא נטלו תרופות, ו81,000 נשים הרות ללא דיכאון.

התוצאות הראו כי כאשר האם קבלה תרופה אנטי-דיכאונית בשליש השני או השלישי של ההיריון התינוקות ישבו בממוצע 15 ימים מאוחר יותר והלכו בממוצע 29 ימים מאוחר יותר מאשר תינוקות שאמותיהם לא לקו בדיכאון. יחד עם זה, ההתפתחות של התינוקות של אמהות מטופלות עדיין לא חרגו מהערכים הנורמליים.

לפי המחקר הנוכחי נטילת תרופות אנטי-דיכאוניות משתי הקבוצות בששת החודשים האחרונים של ההיריון, משפיעה במידה קלה על ההתפתחות המוטורית הגסה אצל תינוקות, אך האיחור אונו חורג מתחום ההישגים המוטוריים הנחשבים תקינים בגיל זה. דרושים מחקרים נוספים הבודקים תחומי התפתחות אחרים והמשתמשים בשיטות שונות. לדוגמא המחקר הנוכחי השתמש בשאלונים ומנגד מחקרים נוספים השתמשו בסולמות התפתחותיות מקובלות. רק איסוף של המחקרים השונים יכול לתת לנו תמונה שלמה יותר של השפעת תרופות אלה בזמן ההיריון

המאמר הופיע בכתב עת Pediatrics מחדש מרץ 2010.

Fetal exposure to antidepressants and normal milestone development at six and 19 months Pedersen LH et al

Pediatrics 2010;125:e600-e608

 

סגור חלון