Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/06/2010 האם החיידקים הפרוביוטיים יעילים כטיפול מונע?

במונח "מחלות נוזוקומליות"  אנחנו מתכוונים למחלות זיהומיות שנרכשו בעת שהות החולה בבית החולים – במילים אחרות מחלה שלא פגעה בחולה אלא לאחר כניסתו למחלקה. לפי ההגדרה, מחלה נוזוקומלית פוגעת בחולה לפחות 48 שעות לאחר כניסתו לבית החולים. כלולים בהגדרה זו מחלות אשר מופיעות גם לאחר שחרורו של החולה מבית החולים בתנאי שסביר להניח שההדבקה התרחשה בבית החולים. בארצות מפותחות שכיחות מחלות נוזוקומליות גבוהה מאד ונאמדת באומדנים שונים לפגוע בחמישה עד 44% מהילדים המאושפזים. על פי רוב, הזיהומים הנוזוקומליים מתמקדים במערכת העיכול ובמערכת הנשימה. הזיהומים הנוזוקומליים גובים מחיר הן בתחלואה והן בהוצאות האשפוז המתמשך. לכן חשוב לחפש דרכים יעילות למנוע זיהומים אלה.

 

פרוביוטיקה הן אחת הדרכים האפשריות למניעת זיהומים נוזוקומליים. מחקרים בעבר הראו שה"חיידקים הטובים" יעילים במניעת זיהומים במעיים אם כי התוצאות סותרות ויש מקום למחקרים נוספים כדי להוכיח יעילותם. באשר ליעילותם האפשרית של חיידקים פרוביוטיים במניעת זיהומים נוזוקומליים במערכת הנשימה אין בכלל  נתונים.

 

לפיכך החוקרים במאמר לפנינו ערכו מחקר פרוספקטיבי  באקראי, בסמיות כפולה ומבוקר תרופת אין-בו, על מנת להעריך את יעילותו של מתן לקטובצילוס GG במניעת זיהומים נוזוקומליים במערכת הנשימה ובמערכת העיכול.

 

המחקר נערך בבית חולים אחד בעיר זגרב, קרואטיה. כל הילדים שהתקבלו למחלקת ילדים היו מתאימים להיכלל בתנאי שגילם היה מעל 12 חודשים. לא התקבלו ילדים אשר לקו במחלה רספירטורית או בשלשול בעת כניסתם למחלקה. וכן לא נכללו במחקר ילדים אשר לקו במחלת חסר אימוני, ברגישות לחלבון חלב פרה, בגידול ממאיר או ילדים שלהם זמן אשפוז משוער של פחות משלושה ימים. החיידקים הטובים – לקטובצילוס GG ניתן  בתוך חלב חמוץ בריכוז של 109  CFU.

לקבוצת הביקורת ניתן אותו סוג חלב חמוץ אלא ללא החיידקים הפרוביוטיים – וחיצונית לא נראה ההבדל  בין שניהם. ההרכב של חלב הניסוי וחלב הבקרה התברר רק לאחר גמר המחקר והניתוח הסטטיסטי.

 

למטרת הניסוי זיהום בדרכי העיכול הוגדר כשלשול יותר משלוש פעמים ביום וזיהום בדרכי הנשימה כנזלת, דלקת בגרון, דלקת במערות האף, דלקת באוזן, בריאות או בסמפונות. במשך כל תקופת האשפוז החולים קבלו אחד משני התכשירים – תכשיר הניסוי או תכשיר הבקרה.

 

בסך הכל   742 ילדים השתתפו במחקר. 376 חולים קבלו  לקטובצילוס GG ו 366 חולים קבלו את הפלסבו. בקבוצת הניסוי 5.1 ילדים נדבקו בשלשול לעומת 12 ילדים בקבוצת הבקרה – זאת אומרת הסיכון להידבק בשלשול היה פחות מחצי – או במילים אחרות הסיכון היחסי היה 0.4. באשר למחלות רספירטוריות הסיכון היחסי היה דומה –  38. – פחות מחצי. בקבוצת הניסוי פחות ילדים הקיאו ומשך השלשול היה פחות בקבוצה המטופלת. משך זמן האשפוז היה דומה בשתי הקבוצות.

 

החוקרים מסכמים שעל סמך ממצאיהם אפשר להמליץ על מתן לקטובצילוס LGG  באופן שגרתי לכל הילדים המאושפזים בבית חולים. לגבי המנגנון הפועל כדי לדכא זיהומים יש מספר רב של תצפיות ולא ידוע אלו מהם פעלו במחקר הנוכחי. לבצילוס LGG פעילות אנטי חיידקית ישירה. שנית החיידק משפר את תפקוד הריריות במניעת חדירה של חיידקים. שלישית החיידק מגביר את החיסון הטבעי של הגוף וכן את החיסון הנרכש – innate and adaptive immunity. החיידקים מגבירים את הפעילות של מקרופגים, ושל ה natural killer cells, מעלים את מספר התאים המפרישים אימונוגלובולינים ומשפרים את היחס של ציטוקינים אנטי דלקתיים מול ציטוקינים פרו-דלקתיים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics on line   ב 19 לאפריל 2010.

 

Lactobacilus GG in the prevention of nosocomial gastrointestinal and respiratory infections

Hojsak I et al

Pediatrics 2010;125:e1171-e1177

 

סגור חלון