Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 17/10/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/06/2010 חיסון נגד שפעת בחולים האלרגיים לביצה

בתנאי מעבדה הנגיף של שפעת גודל על מצע המכיל חלבוני ביצה. לכן גם התרכיב נגד שפעת מכיל חלבונים אלה. משמעות הדבר היא כי החיסון נגד שפעת עשוי לגרום לתגובה אלרגית אצל ילדים או מבוגרים המקבלים חיסון זה.

 

ההנחיות כרגע הן שכל בן אדם הידוע כאלרגי לביצה והוא מועמד להתחסן נגד שפעת – לאוו דווקא שפעת החזירים - יקבל מנה מינימאלית של התרכיב מתחת לעור כדי לוודא שהתרכיב לא יגרום לתגובה אלרגית. 

 

החוקרים במאמר זה מטילים ספק ביעילות של שיטה זו וטוענים כי אפשר לוותר על בדיקת העור המקדימה ולתת את החיסון בשתי מנות במקום במנה אחת כמקובל אצל אנשים ללא אלרגיה לביצה.

 

המחקר נעשה בצורה רטרוספקטיבית על ידי בדיקת התיקים של ילדים ונוער בני חצי שנה ועד שמונה עשר שנים שהיו אלרגים לביצה. בשנים 2002 ו 2003 החשודים לאלרגיה נבדקו בבדיקת עור בטרם החיסון  ואילו בשנים  2006 ו 2007 החוקרים ויתרו על בדיקת העור המקדימה אלא נתנו את החיסון בשתי מנות במקום במנה אחת. כל הנבדקים נשארו בהשגחה שמא תופיע תגובה אלרגית. 

 

סך הכל החיסון ניתן ל 171  בני אדם. חמישים וששה מהם נבדקו בתבחין עור מקדים כדי לוודא אם קיימת אלרגיה לביצה. ב95% החיסון נסבל ללא תגובה אלרגית חמורה. בקבוצה השנייה שקיבלה את החיסון בשתי מנות נפרדות בגלל חשד לתגובה אלרגית החיסון  התקבל ללא תגובה אלרגית חמורה ב 97%.

 

השורה התחתונה היא אם כן, שאין יתרון בבדיקת עור מקדימה אצל חולים החשודים לאלרגיה לחלבון ביצה  המקבלים חיסון נגד שפעת. מתן החיסון בשתי מנות במקום במנה אחת יקטין את הסיכון ל 5% ובדיקת עור מוקדמת אינה משיגה תוצאות טובות יותר.

 

החוקרים מוסיפים שתוצאות אלה נכונים רק לבני אדם עם אלרגיה לחלבון ביצה  אך אף פעם לא פיתחו תגובה אנאפילקטית לחלבונים אלה.

 

המאמר הופיע בכתב העת Pediatrics   מקוון מיום 5 למאי 2010.

 

Safety of influenza vaccine administration in egg-allergic patients

Chung EY

Pediatrics  2010;125: e1024 – e1030

 

 

סגור חלון