Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/06/2010 הקשר בין עונש פיזי בילדים רכים להתנהגות אגרסיבית של הילדים בגיל מבוגר

אחת הדרכים בהן הורים מחנכים את ילדיהם היא הקפדה על משמעת. המטרה היא להקנות ערכים ולשפר את התנהגות הילדים. אחת השיטות המשמעת הנפוצה בארצות הברית היא עונש פיזי, על אף חילוקי הדעות אם שיטה זו רצויה ומועילה.

 

לפי אומדנים, בין 35% ל 90% מהורים בארצות הברית משתמשים בעונש גופני כדי לחנך את ילדיהם. בסקירת דעת הקהל בשנת 2005 בארצות הברית,  72%   של מבוגרים  הביעו את דעתם שעונש גופני לילדים הוא שיטת חינוך מותרת. דעה זו כמובן בניגוד מוחלט לעמדה של האקדמיה לרפואת ילדים בארצות הברית וגופים מקצועיים אחרים אשר ממליצים שיש לעודד הורים להשתמש בשיטות חינוך חלופיות ולא בעונש גופני. דעה זו נובעת מתצפיות הולכות ומתרבות ששימוש בכוח נגד ילדים מוביל בבוא העת להתנהגות תוקפנית או אנטי-חברתית ולבעיות נפשיות אצל הקורבנות.

 

לנושא של עונש פיזי ותוצאותיו לטווח הארוך על התנהגות הנענש, חשיבות רבה, כי אם קיים קשר עלינו להתאמץ ולשבור מעגל האלימות. אם כי מחקרים קודמים כבר מצאו קשר כזה, המתודולוגיה הייתה לקויה כי לא נלקחה בחשבון הנטייה האגרסיבית הטבעית של הנענש. המחקר לפנינו השתדל לענות על השאלה, האם עונש פיזי על ידי האם כנגד הילד שלה בגיל 3 יוביל לאלימות על ידי הנענש בגיל חמש, גם לאחר שאנחנו ניקח בחשבון הנטייה הטבעית לאלימות של הילד לפני גיל שלוש ולאחר שניקח בחשבון גורמים נוספים בסביבה ובהתנהגות של ההורים היכולים לתרום להתנהגות אלימה של הילד.

 

במחקר השתתפו 2461  ילדים במסגרת סקירה שנערכה בין השנים 1998 ועד 2005 במשפחות לא יציבות המכונה the fragile families and child well being study. המעקב התנהל בעשרים ערים בארצות הברית. בנוסף לרישום של ענישה פיזית על ידי האם החוקרים רשמו פרטים לגבי אלימות פסיכולוגית, הזנחה, אלימות בין ההורים, מצוקה, דיכאון, שימוש בסמים  ושיקול לבצע הפלה בתחילת ההריון של הילד שנבדק.

 

התוצאות הראו כי ענישה פיזית פעמיים בחודש על ידי האם לילד בגיל שלוש  תגדיל את הסיכון להתנהגות אלימה של הילד בגיל חמש וזאת גם לאחר שנלקחה בחשבון הנטייה הטבעית המולדת של הילד לאלימות לפני גיל שלוש  וכן לאחר שנלקחו יתר הגורמים המתערבים – ה confounding factors – שהזכרנו בהקדמה.

 

מהי התנהגות אלימה ? החוקרים שאלו את ההורים אם הילד מתווכח יתר על המידה, מכניע ילדים אחרים, אכזרי, הרסני לגבי חפצים של אחרים וגם לחפציו הוא. בנוסף נשאלו ההורים אם הנענש אינו מציית להוריו למורים או לגננות, רב עם אנשים רבים ותוקף אותם, וצורח יתר על המידה ומאיים.

החוקרים מסכמים שעל אף המלצותיה של האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים, רוב ההורים בארצות הברית מאמינים  בצדקת שימוש בענישה פיזית כלפי ילדיהם כאמצעי חינוך  ומשמעת. המחקר לפנינו  מחדש שגם לאחר תקנון של גורמים מתערבים דוגמת האגרסיביות הטבעית של הילד עוד בטרם נענש, ודוגמת גורמים דמוגרפיים ושמונה גורמים מתערבים בהתנהגות ההורים, עדיין ברור הוא שענישה פיזית מעלה את הסיכון לאלימות אצל הנענש בגיל חמש שנים.

 

הערת העורך:   בגרסה האנגלית המחברים משתמשים במילה ""spanking   שמשמעותו להרביץ על העכוז בניגוד ל  "slapping"  שתרגומו לתת סטירה. לכן נראה שמדובר כאן בילדים  ש"קיבלו על הישבן" – כפי שאומרים. המסקנות ברורות – אם אנחנו רוצים לחיות בעולם טוב יותר, צודק יותר, אוהב יותר עלינו להתחיל ברמה שלנו, רמת ההורים. ולא בשמים היא – הרי לא מזמן שמענו על זוג  רופאים שהתעללו בילדיהם.

 

המאמר הופיע בכתב העת המקוון Pediatrics  מ 12 לאפריל 2010.  

 

 

Mothers' spanking of 3 year old children and subsequent risk of children's aggressive behaviour.

Taylor CA et al

Pediatrics  2010;125:e1057-e1065.

 

סגור חלון