Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 21/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/07/2010 השפעתן של חומצות שומניות חיוניות במניעת מחלות אלרגיות בילדות

 

שכיחות המחלות האלרגיות בתוך האוכלוסייה גדלה והולכת בכל העולם.

 

אומדנים טוענים כי עד 30%מכל הילדים לוקים בדרמטיטיס אטופית, בקצרת – דהיינו באסתמה – או בנזלת אלרגית. יש גם יחס ישיר בשכיחות שלושת המחלות האלה: דרמטיטיס אטופית לעיתים קרובות מקדימה את הופעת הקצרת או את הנזלת האלרגית ובמקרים אלה הקצרת תהיה חמורה יותר מאשר קצרת ללא מחלת עור מקדימה; נזלת אלרגית מבשרת את הופעת הקצרת במקרים רבים ויש לראות בנזלת אלרגית גורם סיכון להופעת הקצרת. גורמי סיכון נוספים לקצרת הם סיפור משפחתי של קצרת וחשיפה לעשן סיגריות בסביבה.

 

חומצות שומניות בלתי רוויות ארוכי שרשרת – long chain polyunsaturated fatty acids  -- LCPUFAs   -- נקלטות לתוך הפוספוליפידים בתוך קרומי התאים האימוניים ומהם נוצרים ה eicosanoids   וה docosanoids  המווסתים תגובות דלקתיות וחיסוניות. במילים אחרות, בכוחם של אומגה-3 ואומגה-6  LCPUFAs  כולל DHA – docosahexaenoic acid  -  ו ARA   arachidonic acid   לווסת את התגובה האלרגית של הגוף. מחקרים אפימידיולוגיים כבר הראו כי ככל רמת ה DHA בחלב האם היה גבוה יותר, כך  תהיה ירידה בשכיחות של מחלות אלרגיות  בגיל 18 חודש כולל ירידה בשכיחות  הדרמטיטיס האטופית והאסתמה  בגיל 4 שנים. עבודות קליניות ואפידימיולוגיות מראות כי יתכן והוספת DHA  ו ARA  לפורמולה מגנה נגד הופעת מחלות אלרגיות ורספירטוריות. ההוספה של חומצות שומניות החלה בגיל חצי שנה, בתינוקןת להם היסטוריה משפחתית של קצרת. התוצאות הראו  שכיחות נמוכה יותר של צפצופים בגיל 18 חודש ושכיחות השיעול בגיל שלוש שנים. בגיל חמש שנים הבדלים אלה כבר נעלמו.

 

מחקר נוסף הראה כי הוספת שמן דגים הקלה על תסמיני הקצרת לילדים ונערים מגיל ארבע ועד 17 שנים והיתה מלווה בירידה ברמת הסממנים הדלקתיים בנסיוב החולה וכן בשיפור תפקודי הריאות.   

במחקר הנוכחי החוקרים בדקו את ההשפעה של הוספת DHA ו ARA   בכמויות הדומות לאלה של חלב אם על שכיחות מחלות רספירטוריות ואלרגיות עד גיל שלוש שנים.

 

במחקר נכללו תינוקות שנולדו במועד ואשר ניזונו בפורמולה בלבד. התינוקות התפלגו לשתי קבוצות, אלה אשר קיבלו תוספת של DHA ו ARA ואלה שלא קיבלו תוספות של חומצות שומניות אלה. תוספת ה DHA היה כ 0.3% וה ARA 0.7% מכלל החומצות השומניות. הפורמולות ניתנו במשך השנה הראשונה לחיים. אחיות המחקר אשר סקרו את תיקי הילדים, לא היו מודעות לאיזו קבוצה התינוקות שייכים. סך הכל השתתפו 89 תינוקות, 38 קיבלו הפורמולה המועשרת בחומצות השומניות והיתר קבלו הפורמולה ללא תוספת. 

 

התוצאות הראו שהיחס הצולב – the odds ratio – לפתח דלקת בדרכי הנשימה בקבוצת ה LCPUFA היה 0.22, כלומר ירידה ניכרת בסיכון לפתח דלקת בדרכי הנשימה העליונות הודות לתוספת   DHA ו ARA.

ירידות דומות בשכיחות של צפצופים, של אסתמה של דרמטיטיס אטופית ושל צורות נוספות של אלרגיה נצפו בקבוצה המטופלת בחומצות השומניות. לא זו בלבד שבקבוצת הבקרה שכיחות המחלות הייתה גדולה יותר אלא המחלות גם הופיעו מוקדם יותר.

החוקרים מסכמים שהוספת DHA ו ARA לפורמולת התינוקות  מעכבת הופעת דלקת בדרכי הנשימה  וגם מצמצמת במידה ניכרת את שכיחות מחלות אלה. תקופת המעקב הייתה כשלוש שנים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics מחודש יוני 2010.

 

The impact of early nutrition on incidence of allergic manifestations and common respiratory illnesses in children

Birch EE et al

J Pediatr 2010;156:902-6.

 

סגור חלון