Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/09/2010 הרפואה בראי ההיסטוריה - John Croakley Lettsom

מכנה משותף לכמה רופאים דגולים במאה השמונה עשר הייתה המודעות החברתית שלהם והאופק הרחב.

בחלקם, לדוגמה Dr John Fothergill  עליו דברנו לפני חודש, גם השתייכו לארגון, The Society of Friends  , ארגון ה Quakers   אשר  נאבק למען צדק חברתי ודאגה לזולת. רופא נוסף בחבורה זו היה Dr William Tuke    אשר הקים  בית חולים לחולי נפש בעיר יורק, באנגליה. בית חולים זה,  The Retreat, הנהיג טיפול אנושי לחולי נפש. עד אז, חולי נפש נאסרו במעין בית סוהר שם הם היו מחוברים לשרשראות ברזל, פן יברחו. גרוע יותר היה בית החולים הידוע לשמצה Bedlam  שם חולי נפש הוכנסו לכלובים – כאילו זה גן חיות – והאוכלוסייה הנורמאלית, כביכול, יכלה לבוא ולהציץ בהם.

 

Lettsom, נושא המדור ההיסטורי שלנו החודש, הצטיין כבר בלידתו – אך לא בטובתו. אמו ילדה שבעה זוגות תאומים והוא היה בזוג השביעי. הוא ואחיו שרדו והתבגרו, ואילו כל האחרים מתו בגיל צעיר. הוא נולד באיי הבתולה, ב West Indies  שם אביו גידל כותנה בעזרת עבדים שחורים, כמובן. בגיל שש הוא כבר נשלח הביתה, כלומר לאנגליה, כדי להתחנך כראוי. כאשר סיים בית הספר, הוא עבד כשוליה אצל surgeon apothecary  כדי ללמוד את המקצועות כירורגיה ורוקחות. עלינו לזכור שבאותם הימים רוקחות היה בעיקר ידע של צמחים שונים והשפעתם הפרמקולוגית ולא פלא שרופאים רבים התענינו והתעמקו במדע הבוטניקה. כאשר לטסם הגיע לגיל 21 הוא חזר לבקר אצל משפחתו ב  West Indies האיים מזרחה לאמריקה המרכזית. אביו  מת בינתיים והוריש לבן זה כמה עבדים שחורים. לטסם שחרר עבדים אלה, כי בהשקפת עולמו לא הייתה הצדקה למעמד של עבדות. כך התחיל את חייו המקצועיים "ללא פרוטה, ללא חבר וללא כתובת". 

 

הוא פתח מרפאה באחד האיים השכנים ומאחר והוא היה הרופא היחיד, התעשר במהירות, בכל אופן במידה מספקת כדי לחזור לאירופה ושם ללמוד לימודי המשך, כביכול, בפריז, באדינבורג ובליידן. בסוף הוא התיישב בלונדון. הוא היה רופא מאד מקובל והתעשר מהר. בהיותו Quaker הוא חי חיים צנועים אך בנה בית גדול מחוץ ללונדון והקיף את הבית בגן בוטני גדול ומספר רב של כוורות דבורים.

הוא תמך ב Jenner  חלוץ החיסון באעבועות פרה נגד אבעבועות שחורות – עליו כבר הרחבנו את הדיבור.

באותם הימים חיסון כנגד אבעבועות שחורות, לא  היה דבר מובן מאליו, אלא טיפול שמשך מתנגדים רבים. הוא השתמש בכספו הרב גם כדי להקים את ארגון הרפואי של לונדון, The Medical Society of London  בשנת 1773 – ארגון אשר עודנו קיים. עד כמה שידוע, זהו הארגון הרפואי העתיק בעולם, והוא שימש, ועדיין משמש כבמה להרצאות, הצגות חולים ודיונים רפואיים. לטסם הגביל את החברות לשלושים מנתחים, שלושים רופאים ושלושים רוקחים – ואני מזכיר שוב שהרוקחות הייתה קרובה יותר לרפואה באתם הימים מאשר היום, כי אז גם רופאים בעצמם הכינו תרופות ומכרו אותם לחולים. לטסום קנה בית לארגון מכספו הוא, ובתחילת הארגון הוא הכין מספר רב של הצגות חולים בהעדר תרומות מדעיות נוספות.

 

לטסם גם היה תומך נלהב של ה Royal Humane Society גם זה ארגון אשר עדיין קיים, ארגון אשר נותן פרסים עבור מעשי גבורה אשר הצילו חיי בני אדם, על ידי הנשמה מלאכותית או בכל דרך אחרת.

יוזמה נוספת של לטסם הייתה הקמת בית חולים בעיר החופש והנמל ליד תעלת לה מנש, Margate. בית החולים מכונה Royal Sea-Bathing hospital  ומטרתו הייתה לארח ילדים חלשים וחולניים, כולל ילדים שנדבקו בשחפת. היה זה מעין prototype  של הסנטוריה לשחפת שקמו מאוחר יותר.

אך לא די בכך. לטסם הקים בלונדון מערכת מרפאות בו עניים יכלו לקבל טיפול חינם ובמקרה הצורך יכלו לזכות לביקור בית של רופא, אפילו של רופא בכיר. ערים רבות באנגליה אמצו שיטה זאת כדי לאפשר טיפול רפואי לאלה שאין להם אמצעים לשלם.

 

 

סגור חלון