Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

01/11/2010 האם התעללות מינית משפיעה על ההתפתחות הקוגניטיבית ?

התעללות פיזית, התעללות מינית וכן הזנחה הן עדיין תופעות שכיחות ביותר ולפי האומדן יותר מ 750,000  מקרים מדווחים בארצות הברית מדי שנה. הקשר בין תופעות אלה לבין הפרעות פסיכולוגיות והתנהגותיות כבר הוכח. התוצאות מהתעללות ומהזנחה כוללות דיכאון, חרדה, בעיות התנהגותיות ותקשורת ואין ספק שהן משפיעות גם על הדחף ללמוד וכושר הקשב והריכוז. לעיתים קרובות ההתעללות הולכת יד ביד עם תנאים חברתיים גרועים דוגמת עוני ומשפחות הרוסות, בקיצור משפחות בהן ההשקעה בחינוך אינה במיטבה. לכן אפשר לצפות שילדים שחוו התעללות והזנחה יסבלו גם מקשיים קוגניטיביים בתחומים כגון רכישת אוצר מילים וכושר בשימוש השפה – כישרונות הקשורים במידה רבה  בטיב הסביבה.

יש חשד שההתעללות משפיעה גם  באופן ישיר על המוח המתפתח. הסיבות לכך לא ידועות אך ההנחה היא שהתעללות פוגעת בהתפתחות הקוגניטיבית באמצעות החרדה המתמדת בה הקורבנות של ההתעללות נמצאים, וכן תופעות לוואי של העוני דוגמת הזנחה של המצב הבריאותי ושל תת תזונה. מקרים רבים של התעללות מתחילים כאשר הקורבן עדיין צעיר מאד וממשיכים משך חודשים ושנים דווקא בתקופה שהילד המתפתח רגיש ביותר להשפעות חיצוניות.

רוב המחקרים עד כה היו רטרוספקטיביים או בדקו מספר של קורבנות ההתעללות בנקודת זמן אחת – כלומר a cross-sectional study. המחקר לפנינו הוא מעקב פרוספקטיבי שהשתרע על 18 שנה וכלל בדיקת הקורבנות בשש נקודות זמן נפרדות. לכן המחקר קובע את היכולת הקוגניטיבית של הקורבנות בתחילה ובסוף ויכול להעריך את ההשפעה של התעללות במשך תקופת המעקב. במחקר השתתפה גם קבוצת בקרה להשוואה עם קבוצת ההתעללות. המחקר התמקד בהתעללות מסוג אחד בלבד, ועל כן הקבוצה היתה יחסית הומוגנית.

בקבוצה נכללו  84 נשים אשר סבלו בילדותם התעללות מינית מוכחת ובקבוצת בקרה  נכללו 102 נשים  שלא היו חשופות להתעללות מינית. שתי הקבוצות נשארו במעקב משך תקופה של 18  שנה. כושר לימוד השפה נבדק שש פעמים משך תקופה זו ובשלבי התפתחות שונים כולל ילדות, התבגרות ובוגרות צעירות. אחוז מסיימות בית ספר תיכון והישגים אקדמאים הוערכו בסוף תקופת המעקב.

התוצאות הראו כי בתחילת המחקר לא נמצא הבדל בכושר למידת השפה. אך ככל שהזמן עבר, והבנות היו חשופות להתעללות מינית כך התגלו העיכובים בלמידת השפה. שינויים אלה הופיעו לראשונה באמצע תקופת ההתבגרות. כמו כן הבנות שהיו חשופות להתעללות מינית הגיעו להישגים אקדמיים  נמוכים מאלה בקבוצת הבקרה. לבסוף פחות בנות בקבוצה שהייתה חשופה להתעללות מינית סיימו את כל שנות הלימוד בבית ספר תיכון בהשוואה לבנות שלא סבלו התעללות מינית.

החוקרים מסכמים שחשיפה להתעללות מינית היא גורם סיכון משמעותי להתפתחות קוגניטיבית ובכלל להישגים של קורבנות ההתעללות. לממצאים אלה חשיבות מעשית רבה מבחינת בריאות הציבור. לאור השכיחות הגבוהה של התעללות מינית, מתברר שיש כאן גורם לעיכוב בהישגים קוגניטיביים אותו אפשר למנוע. איבוד כושר הלימוד ישפיע לרעה לכל אורך החיים של קורבנות אלה. יש לקוות שהתערבות מוקדמת במקרים אלה תשפר את ההתפתחות הקוגניטיבית,  תעצור הקשיים הלימודיים ותיטיב לאיכות החיים.

 

המאמר הופיע בכתב העת המקוון Pediatrics שהופיע ביום 9 באוגוסט 2010.

 

Receptive language and educational attainment for sexually abused females

Noll GJ et al

Pediatrics 2010;126:e615- e622

סגור חלון