Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 21/07/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/11/2010 תת-תזונה בקרב החרדים

 

הסקר המכונה The Gateshead Millenium Study  נוסד כדי ללמוד את הסיבות להפרעה בשגשוג  בעיר גייטסהד, אשר בצפון אנגליה. בעיר נמצא ריכוז הישיבות הכי גדול באירופה והאוכלוסייה החרדית בעיר היא השנייה בגודלה – כאשר רק הנוצרים האנגלים נמצאים במספר גדול יותר.

רשויות בריאות הציבור שמו לב שאחוז התינוקות באוכלוסייה היהודית החרדית אשר לוקים בהפרעות גדילה, הוא גבוה יותר מאשר באוכלוסייה הלא חרדית. מטרת הסקר לפנינו הייתה לזהות את הסיבות להפרעות גדילה באוכלוסייה זו.

 

תחילת הסקר בשנים  1999 ו 2000  ונכללו בו תינוקות זמן קצר אחרי הלידה. בתקופה ההיא נאספו הנתונים הסוציו-דמוגרפיים הבסיסים. שאלונים נשלחו להורים כאשר התינוקות היו בני ששה שבועות ושוב בגיל 4, 8, ו 12 חודשים. 

בשאלונים אלה נשאלו ההורים באשר להרכב המזון של התינוקות וכן לגבי משקל ואורך התינוק ושל הוריו. בנוסף האחות לקחה דגימת דם ורידי. תינוקות שנולדו לפני 37 שבועות חיים עובריים לא נכללו במחקר.

כל משפחה אשר גרה בדירה שלה, - כלומר שלא שכרו דירה – ושהיו בעלי מכונית פרטית נחשבה כמשפחה ללא מצוקה כלכלית.

 

סך הכל נכללו 961 תינוקות שנולדו במועד וביניהם 33 תינוקות שנולדו לעדה החרדית. לא נמצא הבדל משמעותי במשקל הלידה בין התינוקות ממשפחות החרדיות לבין יתר התינוקות – שהיוו קבוצת הבקרה. מכאן והלאה שתי הקבוצות התפלגו. בגיל ארבעה חודשים קבוצת התינוקות החרדיים ירדו מהאחוזון החמישים אל מתחת לאחוזון זה. עדיין בגיל שנה קבוצת התינוקות ממשפחות חרדיות לא התאוששה.  בגיל שמונה חודשים ההפרש במשקל בין שתי הקבוצות היה z score  אחד. כל התינוקות ממשפחות החרדיות, מלבד שנים, שברו את עקומות הגדילה עד גיל שנה וחמישים אחוזים ירדו במשקל במידה כזאת שהגיעו למצב של הפרעה בשגשוג, לפי ההגדרה. בקבוצת הבקרה רק 11% הגיעו למצב דומה.

בגיל 13 חודשים, התינוקות ממשפחות החרדיות שקלו פחות והיו קצרים יותר מאשר קבוצת הבקרה.  יש לציין שגם ההורים החרדיים היו קצרים יותר מאשר הלא יהודים. רק שבע משפחות חרדיות הסכימו ללקיחת דם –  אך ביותר מחצי מהם נמצא חסר ברזל בהשוואה לחסר ברזל ב 11% בקבוצת הבקרה.

לחצי מהתינוקות מהמשפחות החרדיות היו חמישה או יותר אחים מבוגרים מהם. לארבעה תינוקות היו מתשע ועד 12 אחים גדולים יותר.

משפחות חרדיות הוגדרו במצוקה כלכלית, אך זה נבע מהעובדה שהן לא היו בעלי רכב פרטי, תופעה אשר אינה בהכרח משקפת המצב הכלכלי האמיתי של המשפחה. לפחות אמהות חרדיות הייתה השכלה גבוהה, אך יותר גמרו בית ספר תיכון. אחוז ההנקה היה גבוה יותר בקבוצה החרדית וההנקה אצלה נמשכה זמן רב יותר.

ככל שהמשפחה הייתה גדולה יותר, כך המצב התזונתי היה גרוע יותר. בדיון החוקרים מדגישים את העובדה שמכל הגורמים האפשריים, גודל המשפחה היה קשור באופן ברור להפרעה בשגשוג. ככל שהמשפחה הייתה גדולה יותר, כך קצב הגדילה של התינוקות היה נמוך יותר. סיבה אפשרית אחת למצב זה, היא העובדה שככל שהמשפחה גדולה יותר, יש לאם פחות זמן להקדיש לתינוק.

 

המאמר הופיע בכתב העת Archives of disease in childhood   מחודש אוגוסט 2010.

 

Undernutrition in British Haredi infants within the Gateshead Millenium Cohort study

Wright CM et al

Arch Dis Child 2010;95:630-33

 

סגור חלון