Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 26/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

02/12/2010 האם תוספת נוקליאוטידים לפורמולה משפיעה על גדילת התינוק ?

לחלב אם יתרונות מבחינת גדילת תינוקות והתפתחותם. האם יתרונות אלה הם תוצאה של הקשר הנפשי שנוצר על ידי ההנקה, או האם יתרונות אלה קשורים למרכיבים התזונתיים הקיימים בחלב אם ולא בפורמולות ? לעת עתה אין לנו תשובה לשאלה זו. יש מספר מרכיבים בחלב אם שאינם נמצאים בחלב פרה ויתכן שהם מעניקים עליונות תזונתית לחלב אם. אחד ממרכיבים אלה הם הנוקליאוטידים.

 

הנוקליאוטידים הם מרכיב חנקני אך לא חלבוני ומאחר והם מעורבים בתהליכים מטבוליים רבים, יתכן גם שהם חיוניים לגדילה ולהתפתחות המיטבית של התינוק. בחלק מהפורמולות להזנת תינוקות בשוק יש תוספת של נוקליאוטידים ובחלקם תוספת זו חסרה.

לכן יש מקום לברר : האם חיוני להוסיף נוקליאוטידים למזון של תינוקות ?

 

כמות הנוקליאוטידים שגוף התינוק מייצר בעצמו והנוקליאוטידים במזון אשר הגוף מצליח לעשות בהם שימוש חוזר אינו עומד בדרישות של הרקמות הגדילות במהירות, דוגמת רקמת הלימפה, מערכת העיכול והמערכת ההמופואיטית. רקמות אלה מוגבלות בכושרן לייצר נוקליאוטידים בכוחות עצמם בכמות מספקת. יתכן וחסר הנוקליאוטידים ברקמות אלה אינו גורם למחלה קלינית, מאידך אספקת נוקליאוטידים נוספת ממקורות אקסוגניים  יכולה לאפשר גדילה מיטבית של הגוף. מחקרים בחולדות הראו כי תוספת נוקליאוטידים מאיצה את גדילת המעי והבשלתו, מגביהה את גובה הסיסים, מרבה כמות החלבון ברירית, מעלה את פעילות אנזימי הדיסכרידזות ומזרזת את התאוששות רירית המעי אחרי הנזק שנגרם על ידי דלקת המעי – גסטרואנטריטיס. נוקליאטידים גם מגבירים את ביטויים של גנים המקודדים לחלבוני אנזימי המעי ומשפרים את מחזור הדם המקומי לאחר ארוחות. לכן יתכן שגם בגוף התינוק תוספת נוקליאוטידים תשפר את תפקוד המעי ותפקוד מערכת החיסון. מחקרים עד כה לא הצליחו להדגים שיש יתרונות בהוספת נוקליאוטידים לפורמולות של תינוקות.

 

יחד עם זאת,  תוספת נוקליאוטידים השפיעה על סממנים מסוימים במידה כזאת, שאפשר לצפות שהתוספת תזרז את גדילתם של תינוקות הלוקים בתת תזונה, או תינוקות שנולדו קטנים בהשוואה לגיל העוברי – Small for gestational age.

 

במחקר הנוכחי החוקרים בדקו את השפעת הנוקליאוטידים על היארעות שלשול בקרב תינוקות שקיבלו תוספת נוקליאוטידים וכן הם בדקו השפעת הנוקליאוטידים על הגדילה, כולל העלייה בהיקף הראש.

מאתיים תינוקות נבחרו להשתתף במחקר. מאה תינוקות שכבר החלו לקבל פורמולה קיבלו תוספת נוקליאוטידים זמן קצר לאחר הלידה, במינון של 31 מ"ג/ליטר. הקבוצה השנייה של מאה תינוקות קיבלה פורמולה זהה  אך ללא תוספת נוקליאוטידים. קבוצה שלישית הייתה מורכבת מתינוקות אשר ינקו לא פחות משמונה שבועות. החוקרים התחקו אחר גדילת התינוקות עד לגיל 20 שבועות. הם מצאו כי היקף הראש היה גדול יותר באופן משמעותי ומובהק בגיל שמונה, שש עשרה ועשרים שבועות  בקבוצה שקיבלה תוספת נוקליאוטידים (p=0.006). וכן משקל הגוף בגיל שמונה שבועות בקבוצה המטופלת בנוקליאוטידים עלה על משקל הגוף בקבוצה הלא מטופלת.

גם בקבוצה היונקת היקף הראש בגיל שמונה שבועות היה גדול יותר מאשר בקבוצה שקיבלה פורמולה ללא תוספת נוקליאוטידים.

העובדה שהן גדילת הראש והן גדילת הגוף מהירים יותר בקבוצה שקיבלה נוקליאוטידים מעלה את החשד כי גדילת הראש אינה דווקא משקפת גידול מהיר יותר של המוח. לכן החוקרים מציינים בדיון שלא מצאו הקבלה בקצב גדילת הראש והגוף, וכי יתכן איפוא שגדילת הראש כן קשורה באופן ישיר לגדילת המוח. החוקרים מציינים גם שהם מצאו שההשפעה של נוקליאוטידים הייתה מורגשת במיוחד בקרב תינוקות שנולדו קטנים לגיל העוברי – כלומר small for gestational age. יתכן איפוא שקבוצה זו, וכן אולי פגים, זקוקים לתוספת נוקליאוטידים וכי בתינוקות שנולדים במועד ובמשקל תקין הצורך לתוספת לא קיים.

 

הערת העורך

בינתיים  הנתונים מעידים על גדילה מואצת בקרב תינוקות, אך השאלה היא האם זאת תופעה רצויה או לא. לכאורה גדילה מואצת תופעה רצויה בקרב תינוקות שנולדו פגים או SGA. באשר להיקף הראש – אם נניח שהקביעה של החוקרים נכונה וגדילת הראש משקפת את גדילת המוח, עדיין אנחנו לא יודעים האם גדילה מהירה של המוח מצביעה על התפתחות קוגניטיבית מהירה יותר או איכותית יותר. אנחנו מחכים למחקרים נוספים אשר יבהירו לנו נקודות אלה. בינתיים אינני משוכנע שיש צורך לתוספת נוקליאוטידים, אלא לתינוקות הזקוקים לקצב גדילה מואץ.

 

המאמר הופיע בכתב העת המקוון Pediatrics מיום 13 לחודש ספטמבר 2020.

 

Dietary nucleotides and early growth in formula fed infants

Singhal A et al

Pediatrics 2010;126:e946-e953

 

סגור חלון