Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 18/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

16/12/2010 מהו הזמן המיטבי לבדיקת שמיעה בינקות

הפרעה קבועה בשמיעה בילדות היא מחלה יחסית נפוצה. שמיעה תקינה נחוצה עבור התפתחות  נורמלית של הילד ועבור תפקודו החברתי. לכן הכרחי לקבוע את תקינות השמיעה בכל תינוק ולהתקין מכשירי שמיעה במקרה הצורך.

עד לפני כמה שנים בדיקת השמיעה הראשונה נערכה בגיל תשעה חודשים בשיטה המכונה distraction hearing screening.  מאוחר יותר נכנסה לשימוש בדיקת שמיעה אחרת שנערכה תוך שבועיים לאחר הלידה. שיטה זו התבססה על ההערכה שככל שבדיקת שמיעה מוקדמת יותר, וכן הטיפול, כך יצטמצמו ההפרעות התפתחויות משניות לאיבוד השמיעה. אך תיאוריה לחוד והוכחה לחוד. עד כה אין מחקר שהתנהל באקראי לבדוק את היתרונות של בדיקת שמיעה מוקדמת.

החוקרים במאמר לפנינו השוו שיטת distraction hearing screening בגיל 9 חודשים מול בדיקת שמיעה תוך השבועיים הראשונים. השוואה זו התאפשרה בהולנד כי בארץ זו לפני 3 עד 5 שנים שתי השיטות היו בשימוש – הכל תלוי באזור המגורים. היו איזורים בהם השיטה הישנה הייתה בשימוש ואזורים אחרים שכבר התקדמו  לשיטה החדשה. הבדיקות שתוצאותיהן מובאות כאן מתייחסות לבדיקות שנערכו כאשר הילדים החרשים הגיעו לגיל 3 עד חמש שנים.

 

בעת ההערכה נבדקו מספר אבני מיל התפתחותיים:-

1 כושר הדיבור. כאן גם נלקח בחשבון איזה הוראה הילדים קיבלו, דהיינו הוראה רגילה, הוראה מכוונת לילדים כבדי שמיעה או הוראה לילדים בעלי ליקוים התפתחותיים.

2 איכות החיים.

3 השלב ההתפתחותי של הילדים נמדד בעזרת שאלון, ובו 270 סעיפים שונים.

ההורים, הם אשר מילאו שאלון זה, והשאלות היו בתחומים שונים דוגמת התפתחות חברותית, התפתחות מוטורית, כושר הדיבור, הבנת הדיבור, אוצר המילים, מורכבות המשפטים ואורכם.

4 איכות החיים כללה מדידת תפקוד גופני וכן תפקוד פסיכולוגי.

 

בעת המעקב נמצאו 263 ילדים עם ליקוי שמיעה חמור אשר אובחנו בגיל שבועיים  ו  171 ילדים שאובחנו בגיל תשעה חודשים.

התוצאות הראו כי ילדים בהם ליקוי השמיעה התגלה בגיל שבועיים השיגו התפתחות טובה יותר מאשר ילדים שבהם הליקוי התגלה בגיל תשעה חודשים p = 0.003 . היתרון שבאבחנה מוקדמת נמצא בהתפתחות המוטורית, בהתפתחות החברותית וכן באיכות החיים.

בסיכום גם מחקר זה לא נערך באקראי, כי הוא היה תלוי בנוהל של בדיקת השמיעה הנקבע לפי האזור הגיאוגרפי בו הילד גר בהולנד. אך המחקר מאשר ממצאים ממחקרים קודמים שהראו כי אבחנה מוקדמת של ליקוי שמיעה מלווה בהתפתחות טובה יותר בכל התחומים.

 

המאמר הופיע בכתב העת Journal of the American Medical Association  מיום 20 לאוקטובר 2010.

 

Newborn hearing screening vs later hearing screening and developmental outcomes in children with permanent childhood hearing impairment

Korver AMH et al

J Am Med Ass 2010;304:1701-8

 

סגור חלון