Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

30/12/2010 התעללות באמצעות תרופות

התעללות בילדים היא גורם ניכר לתחלואה ולתמותה. ארבעה סוגים עיקריים להתעללות:-

1. הזנחה.

2. התעללות גופנית.

3. התעללות מינית.

4. התעללות נפשית.

 

בשנת 2006 דווחו שלוש וחצי מיליון מקרים של התעללות בילדים בארצות הברית, אך המספר האמיתי בוודאי גבוה יותר כי לא כל מקרה מדווח. השימוש בתרופות שלא למטרת ריפוי, אינו כלול בקטגוריות של התעללות שהזכרנו, אך גם תופעה זו היא סוג של התעללות. בארצות הברית 6% של מקרי מוות אצל ילדים הקשורים לבליעת תרופות היו בעצם מקרים של הריגה. הרעלה במסגרת תסמונת Munchausen by proxy גם היא צורה של התעללות באמצעות תרופות. סקר של מקרי מוות בקרב ילדים כתוצאה ממתן תרופות נגד שיעול והצטננות שהתפרסם לא מזמן גם כן גילה, שמטרות לא טהורות עמדו ברקע של כמה ממקרים אלה. בנוסף יש מקרים מעורבים שבהם שימוש בסמים הביא לידי התעללות מינית. עד לזמן הזה התופעה של התעללות באמצעות תרופות טרם הוגדרה די הצורך והיא מוכרת בעיקר הודות לתיאורי מקרים בודדים. ההנחיות של האקדמיה לרפואת ילדים של ארצות הברית the American Academy of Pediatrics  האמורות להדריך אותנו במקרים של התעללות בילדים אפילו לא מזכירות התעללות באמצעות תרופות. החוקרים במאמר לפנינו סבורים כי אין מודעות מספקת לתופעה של התעללות בילדים באמצעות תרופות ולכן מתארים כאן את הצורות השונות של תופעה זו בארצות הברית בילדים שטרם מלאו להם שבע שנים.

 

למטרה זו החוקרים השתמשו ברשימות של ה National Poison data system - מערכת בה רשומים כל מקרי ההרעלה בארצות הברית. למטרת סקר זה השתמשו בנתונים לשנים 2000  ועד 2008. החוקרים בחרו בכל המקרים בהם סיבת ההרעלה הייתה "malicious" דהיינו בכוונה זדונית, ובהם הרעל היה אלכוהול או תרופה. גיל הילדים, כאמור, עד שבע שנים.

 

התוצאות הראו 1439 מקרים העונים להגדרה של החוקרים. מספר המקרים הממוצע לשנה אחת היה 160 ובתקופה של הסקר מספר המקרים השנתי נטה לעלות. הגיל הממוצע היה שנתיים. ב 172 מקרים ההרעלה הייתה מלווה בתופעות לוואי מתונות או חמורות. ב 10% מהמקרים נעשה שימוש ביותר מאשר חומר אחד. מקרב התרופות, האנלגטיקה (analgesics) היתה משפחת התרופות הנפוצה ביותר למטרת הרעלה ולאחריה באו סמים ותרופות מעוררות כולל חשיש וכדורי "אקסטזי", תרופות מרגיעות, היפנוטיות, אנטי-פסיכוטיות, סירופים נגד שיעול וצינון ואלכוהול. התמותה הייתה 1.2% וכל מקרי המוות התרחשו אצל ילדים עד גיל שנתיים. רובם הורעלו על ידי תרופות מרגיעות כולל אנטיהיסטמינים ואופיאוידים (opioids).

בדיון החוקרים מצייינים כי מספר ההרעלות גדול ממה שמתואר כאן, כי החוקרים בדקו רק הרעלה על ידי תרופות וכי יש תיאורים של הרעלה מכוונת על ידי חומרים קאוסטיים, חומרי הדברה ואתילין גליקול (ethylene glycol). בחלק מהמקרים של הרעלה, בנוסף להרעלה הקרבנות היו נתונים להתעללות פיזית. מאחר ובארצות הברית מתגלים 150,000 מקרים של התעללות פיזית כל שנה ואם נניח שרק בחלק מהם מתרחשת הרעלה על ידי תרופות, ייתכן ומספר ההרעלות באמצעות תרופות גדול בהרבה מאשר מדווח. לדעת החוקרים הגיע הזמן לערנות יתר לאפשרות של הרעלה, במיוחד במשפחות הנמצאות בסיכון להתעללות. אחד הצעדים המומלצים במקרים חשודים, הוא בדיקת שתן מקיפה להימצאות של רעלים.

 

הסיבות להרעלות אינן ידועות. סביר להניח שתרופות מרגיעות או מרדימות ניתנו לתינוקות כדי למנוע בכי. תינוקות הנתונים להתעללות פיזית, נוטים להיות עצבניים ולכן יבכו יותר והם במיוחד מועמדים למתן תרופות מרדימות. כדי להגדיר את הסיבות ביתר דיוק יש צורך במחקר נוסף, אך המחקר כזה חיוני אם נרצה למנוע תופעה חמורה זו.

 

המאמר הופיע בכתב העת Journal of Pediatrics  לחודש נובמבר 2010.

 

Malicious use of pharmaceuticals in children

Yin S.

J Pediatr 2010;157:832-6

 

סגור חלון