Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 22/05/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/02/2011 בקיצור נמרץ - המחקרים הבולטים במחצית הראשונה של ינואר 2011

ציפרלקס עשוי לסייע בהפחתת תדירות וחומרת גלי חום (מתוך JAMA)

ממחקר חדש שפורסם ב-JAMA עולה כי Escitalopram(ציפרלקס), נוגד דכאון מקבוצת SSRI , עשוי להוריד תדירות וחומרה של גלי חום בנשים הסובלות מתסמיני גיל המעבר.

מחקר רב מרכזי, אקראי, כפול סמיות, מבוקר פלצבו זה כלל כ-200 נשים, ב-Escitalopram או פלצבו במשך 8 שבועות.

תדירות גלי החום היומית ירדה בשיעור גדול יותר בקבוצת ההתערבות, בהשוואה לקבוצת הביקורת.. במעקב 3 שבועות לאחר סיום הטיפול, נשים אשר טופלו ב-Escitalopram דיווחו על מספר גלי חום יומי גבוה ב-1.59 בממוצע מזה של נשים בקבוצת הפלצבו.

 החוקרים מסכמים וכותבים כי בנשים בריאות בגיל המעבר שימוש ב-Escitalopram במינון של 10-20 מ"ג ביום עשוי להוריד את התדירות והחומרה של גלי חום. החוקרים מדגישים את חשיבות הדבר בנשים הסובלות מתסמיני גיל המעבר, אך אינן יכולות או אינן מעוניינות בטיפול הורמונלי חלופי.

 JAMA. 2011;305:267-274


 

תרופות אנטי-אפליפטיות מעלות את הסיכון לשברים במבוגרים (Arch Neurol)

במבוגרים בגיל 50 ומעלה, מרבית התרופות האנטי-אפילפטיות מלוות בעליה משמעותית בסיכון לשבר לא-טראומטי, כך עולה מתוצאות מחקר חדש מקנדה, שפורסמו ב-Archives of Neurology.

מדגם המחקר כלל קרוב ל-16,000 משתתפים עם שבר לא-טראומטי של שורש כף היד, הירך או החוליות. לכל חולה התאימו החוקרים עד שלוש ביקורות ללא שברי ירך, שורש כף יד או חוליות (כ-47,000 ביקורות).

כל התרופות האנטי-אפילפטיות, למעט Valproic Acid, לוו בסיכון מוגבר לשברים, עם יחס סיכויים שנע בין 1.24 עם Clonazepam ועד 1.91 עם Phenytoin. הסיכון הגבוה ביותר תועד עם טיפול נלווה במספר תרופות אנטי-אפילפטיות.

החוקרים מסכמים וכותבים כי לאור העובדה שתרופות אנטי-אפילפטיות מוגדרות כיום כגורם סיכון משני לאוסטיאופורוזיס, על רופאים לכוון טיפול למניעת שברים אוסטיאופורוטיים בחולים מעל גיל 50, דוגמת הפסקת עישון, הפחתת צריכת אלכוהול, תזונה נכונה ופעילות גופנית.

 Arch Neurol. 2011;68:107-112

 

 

האם PPI בטוחים בחולים המטופלים בקלופידוגרל לאחר ארוע מוחי? (מתוךStroke )

ממחקר חדש אשר פורסם ב- Stroke עולה כי שימוש בתרופות מקבוצת PPI (מעכבי משאבת פרוטונים) אינו מעלה סיכון לארוע מוחי חוזר או למוות בחולים המטופלים ב-Clopidogrel (פלויקס) לאחר ארוע מוחי.

במחקר השתתפו 2765 מטופלים מגיל 66 ומעלה לאחר ארוע מוחי, אשר החלו טיפול ב-Clopidogrel . המשתתפים חולקו לקבוצות בהתאם לשימוש ב-PPI – שימוש נוכחי (בטווח של 60 ימים), שימוש בעבר (בטווח של עד חצי שנה), שימוש בעבר הרחוק (טווח של חצי שנה עד שנה).

בהשוואה לקבוצת הביקורת, לא נמצא קשר מובהק בין שימוש ב-PPI לבין עליה בסיכון לארוע מוחי חוזר או למוות במטופלים מבוגרים שהחלו טיפול ב-Clopidogrel עקב ארוע מוחי.

 החוקרים קוראים לערוך מחקרים נוספים על הקשר שבין Clopidogrel לבין תרופות מקבוצת PPI .

Stroke. 2011;42:128-132

 

 

שילוב Aliskiren ו-Amlodipine כטיפול ראשוני לאיזון יתר לחץ דם (Lancet)

מתוצאות מחקר ACCELERATE (Aliskiren and the Calcium Channel Blocker Amlodipine Combination as an Initial Treatment Strategy for Hypertension) שבחן את השילוב של Aliskiren (ראסילז) ו-Amlodipine (נורווסק) כטיפול ראשוני לאיזון יתר לחץ דם, עולה כי במרבית המקרים לא ניתן להביא לאיזון לחץ הדם עם טיפול מונותרפי. החוקרים מציינים שתי סיבות בגינן תתכן עדיפות לטיפול ראשוני משולב – 1) התועלת קצרת הטווח בעקבות הירידה המהירה בסיכון המטופל עקב לחצי דם גבוהים ו-2) התועלת הודות לאיזון ארוך-טווח של לחץ הדם.

מדגם המחקר כלל חולים עם יתר לחץ דם ראשוני, עם לחץ דם סיסטולי בטווח 150-180 מ"מ כספית. המשתתפים חולקו באקראי לטיפול כאשר 315 חולים טופלו ב- Aliskiren, 315 חולקו לטיפול ב-Amlodipine ו-617 טופלו בשילוב Aliskiren עם Amlodipine.

מהתוצאות עולה כי הירידה המתוקנת הממוצעת בלחץ הדם הסיסטולי במהלך שבועות 8-24 עמדה על 25.3 מ"מ כספית עם טיפול ראשוני משולב ו-18.9 מ"מ כספית בקבוצות הטיפול המונותרפי. לאחר 24 שבועות, הירידה בלחץ הדם הסיסטולי עמדה על 27.4 מ"מ כספית עם טיפול ראשוני משולב, ו-25.9 מ"מ כספית בקבוצות הטיפול המונותרפי.

החוקרים מסכמים כי טיפול ראשוני משולב ב- Aliskirenו-Amlodipine הביא לאיזון טוב יותר של לחץ הדם במהלך 24 השבועות הראשונים, ללא עליה בשיעור תופעות הלוואי או הפסקת הטיפול.

Lancet, early online publication, 13 January 2011

 

סגור חלון