Emed.co.il - גירסה להדפסה
  אתר לאנשי רפואה e-Med

E-MED.CO.IL 27/06/2019  הדפס מאמר  הדפס מאמר
 
E-MED.CO.IL

15/02/2011 תסמונות חום לא זיהומית (אוטואינפלמטורית) : ראיון עם פרופ' פנחס השקס, מתוך JCP 94

בראיון זה אותו מנהל עורך מגזין הג'ורנאל קלאב הפדיאטרי פרופ' זרם פריאר מציג פרופ' (של קליבלנד קליניק) פנחס השקס מידע מעניין אודות התסמונת האוטואינפלמטורית, תוך דגש על שיטתהאבחנה והטיפולים האפשריים.

להאזנה לראיון (המלווה בשקפים רבלנטים) - נא להקליק כאן

סגור חלון